Luyện thi TOEIC 1A

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có được:
✔️ Khả năng sử dụng các kĩ thuật nghe hiểu, phân tích ý cơ bản để nghe hiểu các ý chính của một bài hội thoại ngắn hay một bài phỏng vấn ngắn về các chủ đề quen thuộc trong công việc, giải trí;
✔️ Khả năng sử dụng các kĩ thuật đọc hiểu, phân tích ý cơ bản và có thể hiểu ý chính các bài đọc ngắn về các chủ đề quen thuộc trong kinh doanh;
✔️ Điểm TOEIC 300 – 450+

Học phí:

3.500.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Luyện thi TOEIC 1A
– Thời lượng: 60 tiết
– Giáo trình: Longman Preparation series for the TOEIC test (Introductory course)

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có được:
✔️ Khả năng sử dụng các kĩ thuật nghe hiểu, phân tích ý cơ bản để nghe hiểu các ý chính của một bài hội thoại ngắn hay một bài phỏng vấn ngắn về các chủ đề quen thuộc trong công việc, giải trí;
✔️ Khả năng sử dụng các kĩ thuật đọc hiểu, phân tích ý cơ bản và có thể hiểu ý chính các bài đọc ngắn về các chủ đề quen thuộc trong kinh doanh;
✔️ Điểm TOEIC 300 – 450+

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Part 1: Photographs
Photos of People
Part 2: Question-Response
Identifying time, people, a opinion, a choice
Part 3: Conversations
Identifying time, people, intent, topic
Part 4: Talks
Identifying the sequence, audience, a location
Part 5: Incomplete sentences
Word families; Similar Words; Pronouns; Prepositions
Part 6: Text Completion
Words in context; Sentence Choice; Transition Words; Pronouns
Part 7: Reading Comprehension
Single Passages

Các khóa học khác tại CITL

New
8.000.000
New
2.100.000
New
2.100.000
New
3.500.000