Lập trình Android – Nâng cao

Mô tả khóa học:

– Học viên có thể lập trình được ứng dụng tương tác với Cơ sở dữ liệu.
– Xây dựng ứng dụng hỗ trợ đa phương tiện, GPS, bản đồ.
– Xây dựng ứng dụng mạng, client-server.
– Tích hợp mạng xã hội như: Facebook, Youtube, …

Học phí:

2.100.000

Lập trình Android – Nâng cao

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Lập trình Android – nâng cao
– Đối tượng tuyển sinh: Các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật viên lập trình tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; các bạn học sinh có đam mê yêu thích lập trình ứng dụng trên thiết bị di dộng, cụ thể là trên môi trường hệ điều hành Android.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Giới thiệu

Khóa học được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản, các công cụ và các API cần thiết để học viên có thể xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành Android với các chủ đề nâng cao.

3. Mục tiêu khóa học

– Học viên có thể lập trình được ứng dụng tương tác với Cơ sở dữ liệu.
– Xây dựng ứng dụng hỗ trợ đa phương tiện, GPS, bản đồ.
– Xây dựng ứng dụng mạng, client-server.
– Tích hợp mạng xã hội như: Facebook, Youtube, …

4. Nội dung chi tiết của khóa học

Chương 1. Xây dựng ứng dụng đa phương tiện – multimedia
– Lập trình ứng dụng audio
– Lập trình ứng dụng video
– Lập trình ứng dụng camera
Chương 2. Lập trình ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu
– Giới thiệu CSDL SQLite
– Lập trình ứng dụng sử dụng CSDL SQLite
Chương 3. Location services
– Sử dụng LocationManager và LocationProvider
– Làm việc với bản đồ Google Maps
– Sử dụng Geocoder
Chương 4. Mutithreading
– Giới thiệu lập trình multithread
– Các lớp quản lý multithread
Chương 5. Lập trình ứng dụng mạng – networking và web services
– Tổng quan về ứng dụng mạng
– Kiểm tra tình trạng kết nối mạng
– Giao tiếp sử dụng socket
– Làm việc với HTTP
– Web services
Chương 6. Tương tác với các mạng xã hội và tích hợp quảng cáo
– Tích hợp với Youtube
– Tích hợp với Facebook
– Tích hợp với Google+
– Tích hợp quảng cáo Google Admob
Chương 7. Telephony
– Làm việc với tính năng thoại: phone
– Làm việc với tin nhắn: SMS

 

 

Các khóa học khác tại CITL