Chứng chỉ mạng quốc tế CCNA – Security cơ bản

Mô tả khóa học:

CCNA Security là bước yêu cầu đầu tiên ở cấp Associate trong lĩnh vực security của Cisco. Khóa học CCNA Security cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về bảo mật và những ảnh hưởng trước những sự đe dọa vào hệ thống mạng. Trang bị kiến thức bảo mật cho học viên về hệ thống Router, Switch. Cung cấp những kỹ năng cài đặt, khắc phục lỗi và giám sát thiết bị mạng nhằm đem lại sự an toàn cho dữ liệu, cho thiết bị. Phát triển những kiến thức và kỹ năng về giải pháp bảo mật hạ tầng của Cisco.

Học phí:

2.800.000

Chứng chỉ mạng quốc tế CCNA – Security cơ bản

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: CCNA Security – cơ bản
– Đối tượng tuyển sinh: Các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật viên quản trị máy tính tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; các bạn học sinh có đam mê.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.
Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 60 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 5 ngày.

2. Giới thiệu

CCNA Security là bước yêu cầu đầu tiên ở cấp Associate trong lĩnh vực security của Cisco. Khóa học CCNA Security cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về bảo mật và những ảnh hưởng trước những sự đe dọa vào hệ thống mạng. Trang bị kiến thức bảo mật cho học viên về hệ thống Router, Switch. Cung cấp những kỹ năng cài đặt, khắc phục lỗi và giám sát thiết bị mạng nhằm đem lại sự an toàn cho dữ liệu, cho thiết bị. Phát triển những kiến thức và kỹ năng về giải pháp bảo mật hạ tầng của Cisco.

3. Kết quả đạt được

Sau khi tham dự khóa học, các học viên sẽ đạt được những kỹ năng sau:
– Hiểu được những mối đe dọa bảo mật đến hạ tầng mạng.
– Cấu hình những tính năng bảo mật c ơ bản trên Router và Switch Cisco.
– Hiểu và hiện thực tính năng xác thực, cấp quyền v à ghi nhận sự kiện trên Router.
– Cisco thông qua giao th ức Tacacs+ và Radius.
– Giảm những mối đe dọa vào thiết bị và mạng dựa vào tính năng ACL.
– Cấu hình tính năng quản lý thiết bị dùng SSH và Syslog.
– Hiểu và hiện thực những tính năng bảo mật với IOS Firewall v à IOS IPS.
– Hiểu và hiện thực tính năng VPN cho những kết nối site -to-site.
– Nắm được những kiến thức cơ bản về những kỹ thuật m ã hóa, chữ ký số, …
– Hiểu biết về công cụ quản lý bảo mật Cisco Security Device Manager (SDM).
– Chương trình học này là một trong những yêu cầu thiết yếu để đạt được chứng chỉ CCSP.

4. Nội dung chi tiết của khóa học

Chương 1: Giới thiệu tổng quan
Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Cách dùng Packet Tracer 7.0
Chương 2: Bảo vệ thiết bị mạng
Bài 1: Cấu hình xác thực giao thức định tuyến OSPF
Bài 2: Cấu hình đồng bộ thời gian bằng giao thức NTP
Bài 3: Cấu hình ghi nhật ký trên Syslog Server
Bài 4: Cấu hình giao thức truy cập từ xa SSH
Chương 3: Các phương pháp xác thực
Bài 1: Cách cấu hình xác thực cục bộ trên thiết bị
Bài 2: Cách cấu hình xác thực tập trung trên server
Chương 4: Các kỹ thuật điều khiển truy cập
Bài 1: Các kỹ thuật điều khiển truy cập (Tình huống 1)
Bài 2: Các kỹ thuật điều khiển truy cập (Tình huống 2)
Bài 3: Cấu hình IP ACL để ngăn chặn tấn công
Bài 4: Cấu hình IPv6 ACL
Bài 5: Cấu hình Zone-Based Policy Firewall
Chương 5: Phát hiện xâm nhập
Bài 1: Tìm hiểu hệ thống ngăn chặn xâm nhập mạng
Bài 2: Cấu hình hệ thống ngăn chặn xâm nhập
Chương 6: Bảo vệ hệ thống mạng nội bộ
Bài 1: Cách bảo vệ STP và Port Security
Bài 2: Các kỹ thuật sử dụng VLAN an toàn
Chương 7: Mạng riêng ảo -IPSec VPN
Bài 1: Tìm hiểu mạng riêng ảo VPN
Bài 2: Cách cấu hình mạng riêng ảo VPN
Chương 8: Tường lửa thế hệ mới Cisco ASA
Bài 1: Giới thiệu tường lửa Cisco ASA
Bài 2: Cấu hình tường lửa Cisco ASA

Các khóa học khác tại CITL