jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Mô tả khóa học:

Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, người dùng ngày càng quan tâm hơn đến giao diện hay hình thức của một trang web. Nếu như trước đây, quy chuẩn đẹp của một trang web là chỉ cần có banner, nội dung và một ít footer đơn giản. Nhưng theo thời gian, thị hiếu người đọc cũng thay đổi, một trang web phải có banner bắt mắt, nội dung lôi cuốn kèm theo các hiệu ứng lạ mắt mới có thể thu hút được người đọc dài lâu.

Chính vì vậy, các web developers, web designers cần thiết phải nâng cao tay nghề. Và một trong những công cụ cần thiết đến từ các thư viện JavaScript mở được quan tâm nhiều nhất đó chính là jQuery, công cụ giúp tạo ra các hiệu ứng có thể tương tác trực tiếp với người đọc một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn so với việc sử dụng thuần JavaScript.

Bạn muốn tìm hiểu và vận dụng những tính năng tối ưu của jQuery nhưng không biết bắt đầu từ đâu và thế nào?

Khóa học “jQuery cơ bản đến nâng cao” ra đời giúp các bạn có thể chỉnh sửa giao diện của một website bất kỳ; tăng khả năng tương tác với người dùng; tạo hiệu ứng động cho nội dung; có khả năng tự đọc hiểu các tài liệu tự lập trình jQuery trong suốt khóa học này.

Học phí:

2.100.000

jQuery từ cơ bản đến nâng cao

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, người dùng ngày càng quan tâm hơn đến giao diện hay hình thức của một trang web. Nếu như trước đây, quy chuẩn đẹp của một trang web là chỉ cần có banner, nội dung và một ít footer đơn giản. Nhưng theo thời gian, thị hiếu người đọc cũng thay đổi, một trang web phải có banner bắt mắt, nội dung lôi cuốn kèm theo các hiệu ứng lạ mắt mới có thể thu hút được người đọc dài lâu.

Chính vì vậy, các web developers, web designers cần thiết phải nâng cao tay nghề. Và một trong những công cụ cần thiết đến từ các thư viện JavaScript mở được quan tâm nhiều nhất đó chính là jQuery, công cụ giúp tạo ra các hiệu ứng có thể tương tác trực tiếp với người đọc một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn so với việc sử dụng thuần JavaScript.

Bạn muốn tìm hiểu và vận dụng những tính năng tối ưu của jQuery nhưng không biết bắt đầu từ đâu và thế nào?

Khóa học “jQuery cơ bản đến nâng cao” ra đời giúp các bạn có thể chỉnh sửa giao diện của một website bất kỳ; tăng khả năng tương tác với người dùng; tạo hiệu ứng động cho nội dung; có khả năng tự đọc hiểu các tài liệu tự lập trình jQuery trong suốt khóa học này.

  1. Lý do nên đăng ký khóa học

Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, bằng cách học qua trải nghiệm, các hướng dẫn tự làm, và qua các bài tập thực hành tập trung vào nâng cao, giảng viên sẽ giúp bạn:

✔️ Sử dụng thành thạo jQuery.

✔️ Có thể làm lại được hầu hết các hiệu ứng gặp được trên mạng.

✔️ Có khả năng lập trình và quản trị hiệu ứng cho các trang Web phục vụ nhu cầu giải trí, kinh doanh, khởi nghiệp.

✔️ Đọc và hiểu các thuật ngữ về jQuery một cách thuần thục.

✔️ Các kĩ thuật check lỗi, tìm và sửa lỗi lập trình jQuery.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Tổng quan về jQuery

Bài 1: Giới thiệu jQuery

Phần 2: Cài đặt và chạy File jQuery

Bài 2: Giới thiệu và cài đặt Sublime text và Plugin emmet

Bài 3: Cài đặt Plugin khác và cách sử dụng

Bài 4: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery

Phần 3: Giới thiệu 3 phần quan trọng của jQuery

Bài 5: 3 Phần quan trọng của jQuery & Thực hành các hàm cơ bản qua ví dụ

Phần 4: Project 1 hiệu ứng accordion

Bài 6: Giới thiệu project và tạo file ban đầu

Bài 7: Xử lý phần html và css

Bài 8: Xử lý phần jquery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class

Bài 9: Tổng kết kiến thức học từ bài 1

Phần 5: Project 2 One Page website

Bài 10: Giới thiệu project và xu hướng web one page

Bài 11: One page website phần html

Bài 12: One page website phần css

Bài 13: One page website phần jquery : hàm chuyển động body

Bài 14: One page website phần jquery : giới thiệu hàm offset

Bài 15: Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2

Phần 6: Project 3 Cách làm hiệu ứng ảnh và kết hợp hàm animate, offset, click, addClass, …

Bài 16: Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng

Bài 17: Quy trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu

Bài 18: Viết mã Html

Bài 19: Viết mã Css

Bài 20: Viết mã jquery: phần xử lý cho nút

Bài 21: Viết mã jquery: phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh

Bài 22: Viết mã jquery: phần xử lý tổng hợp

Bài 23: Tổng kết kiến thức đã học trong project 3

Phần 7: Giới thiệu các thuộc tính css3 nâng cao cho hiệu ứng

Bài 24: Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong phần 7

Bài 25: Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của css3

Bài 26: Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition

Phần 8: Áp dụng transition làm hiệu ứng

Bài 27: Viết mã Html

Bài 28: Viết mã Css và hiệu ứng

Bài 29: Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung

Bài 30: Viết mã Html

Bài 31: Viết mã Css

Bài 32: Phần css hiệu ứng

Bài 33: Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jquery cho hiệu ứng load thêm

Bài 34: Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác

Phần 9: Sử dụng animation

Bài 35: Giới thiệu animation

Bài 36: Sử dụng animation

Bài 37: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html

Bài 38: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 css

Bài 39: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 3 Chuyển động

Bài 40: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html

Bài 41: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 css

Bài 42: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 3 Chuyển động

Bài 43: Tổng kết

Phần 10: Sử dụng jquery kết hợp với css3

Bài 44: Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jquery và css3

Bài 45: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 1 html

Bài 46: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 2 css

Bài 47: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 3 jquery

Bài 48: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 4 Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper

Bài 49: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 5 Thuộc tính tâm quay, các hiệu ứng slide fall, sticky

Bài 50: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 6 Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay

Bài 51: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 7 Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes

Bài 52: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 8 Hàm thời gian của jquery và các hiệu ứng

Bài 53: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 1 html và css

Bài 54: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 2 html

Bài 55: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 3 Hướng dẫn các bài ứng dụng khác

Phần 11: Sử dụng jquery viết hiệu ứng tại trang apple.com

Bài 56: Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng

Bài 57: Hiệu ứng apple.com – Phần 1 html

Bài 58: Hiệu ứng apple.com – Phần 2 css

Bài 59: Hiệu ứng apple.com – Phần 3 Phần jquery xử lý cho nút next phần 1

Bài 60: Hiệu ứng apple.com – Phần 4 Phần jquery xử lý cho nút next phần 2

Bài 61: Hiệu ứng apple.com – Phần 5: Phần jquery xử lý cho nút next phần 3

Bài 62: Hiệu ứng apple.com – Phần 6: Phần jquery xử lý cho nút prev

Bài 63: Hiệu ứng apple.com – Phần 7: Phần jquery xử lý cho nút chuyển slide

Bài 64: Hiệu ứng apple.com – Phần 8: Phần jquery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng

Phần 12: Sử dụng jquery viết các kiểu hiệu ứng khác nhau cho slide

Bài 65: Jquery cho các hiệu ứng slide giới thiệu

Bài 66: Jquery cho các hiệu ứng slide: hiệu ứng ‘let me in’

Bài 67: Jquery cho các hiệu ứng slide: hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết

Phần 13: Sử dụng jquery viết các hiệu ứng scroll

Bài 68: Giới thiệu các kiến thức sử dụng

Bài 69: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 1 – html

Bài 70: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 2 – css

Bài 71: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 3 – jquery

Bài 72: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 4 – hướng dẫn bài tập áp dụng

Bài 73: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 5 – phân tích hiệu ứng scroll jquery trong web thực tế

Bài 74: Project 9: Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng: scroll, wow js, animate css

Bài 75: Project 9: Bắt đầu xử lý html và css

Bài 76: Project 9: Xử lý hiệu ứng jquery

Bài 77: Project 9: Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jquery

Bài 78: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 1 html + css

Bài 79: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 2 jquery

Bài 80: Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jquery đã học

Bài 81: Tổng kết phần scroll jquery

Phần 14: Hiệu ứng sắp xếp và hiệu ứng filter

Bài 82: Giới thiệu các kiến thức và project 10

Bài 83: Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện isotope kết hợp jquery

Bài 84: Hiệu ứng filter phần 1 – viết mã html

Bài 85: Hiệu ứng filter phần 2 – viết mã jquery

Bài 86: Hiệu ứng filter phần 3 – filter bằng cách kết hợp jquery và isotope

Bài 87: Hiệu ứng filter phần 4 – filter bằng cách quicksearch

Bài 88: Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp

Phần 15: Hiệu ứng kết hợp bootstrap và jquery

Bài 89: Giới thiệu kiến thức

Bài 90: Cài đặt cơ bản bootstrap và plugin

Bài 91: Hiệu ứng popover

Bài 92: Hiệu ứng tooltip

Bài 93: Hiệu ứng tab

Bài 94: Hiệu ứng modal

Bài 95: Hiệu ứng carousel

Bài 96: Hiêu ứng scrollspy – phần 1 html

Bài 97: Hiệu ứng scroll spy – phần 2 hiệu ứng scroll và animate

Phần 16: Hiệu ứng Gsap kết hợp jquery

Bài 98: Giới thiệu kiến thức

Bài 99: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – phần 1

Bài 100: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – phần 2

Bài 101: Áp dụng tweenmax kết hợp jquery

Bài 102: Giới thiệu TimelineMax

Bài 103: Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp

Bài 104: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website

Bài 105: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website (Tiếp)

Phần 17: Tổng kết khóa học

Bài 106: Tổng kết kiến thức

Bài 107: Hướng dẫn viết hiệu ứng

Các khóa học khác tại CITL