KIDS 2

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về các từ vựng đơn giản như số, màu sắc, đồ vật trong gia đình, trong lớp học
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng ghi nhớ từ vựng hiệu quả
✔️ Khả năng nghe tiếng Anh cơ bản
✔️ Khả năng nói tiếng Anh cơ bản

Học phí:

5.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: KIDS 2
– Thời lượng: 48 tiết
– Giáo trình:
+ Krause, A.; Cossu, G. (2017). Superkids New Edition Student’s Book 1. Pearson Education.
+ Cambridge English Language Assessment. (2017). Cambridge English Starters 1 for Revised Exam from 2018 Student’s Book: Authentic Examination Papers (Cambridge Young Learners English Tests) 1st Edition. Cambridge English.

Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về các từ vựng đơn giản như số, màu sắc, đồ vật trong gia đình, trong lớp học
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng ghi nhớ từ vựng hiệu quả
✔️ Khả năng nghe tiếng Anh cơ bản
✔️ Khả năng nói tiếng Anh cơ bản

Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học này dành cho các em nhỏ đã hoàn thành khóa học KIDS 2. Khóa học được biên soạn với các từ vựng đơn giản trong lớp học, ở nhà, ở sân thể thao và các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi bài học sẽ có các phần: talk about it, do it, sing a gram, build it.
Unit 6: In the Classroom
Unit 7: At Home
Unit 8: Playing Sports
Unit 9: Craft Time
Halloween
Merry Christmas
I can do it

Các khóa học khác tại CITL