KIDS 1

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về các từ vựng đơn giản như số, màu sắc, đồ vật trong gia đình, trong lớp học
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng ghi nhớ từ vựng hiệu quả
✔️ Khả năng nghe tiếng Anh cơ bản
✔️ Khả năng nói tiếng Anh cơ bản

Học phí:

5.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: KIDS 1
– Thời lượng: 48 tiết
– Giáo trình:
+ Krause, A.; Cossu, G. (2017). Superkids New Edition Student’s Book 1. Pearson Education.
+ Cambridge English Language Assessment. (2017). Cambridge English Starters 1 for Revised Exam from 2018 Student’s Book: Authentic Examination Papers (Cambridge Young Learners English Tests) 1st Edition. Cambridge English.

Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về các từ vựng đơn giản như số, màu sắc, đồ vật trong gia đình, trong lớp học
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng ghi nhớ từ vựng hiệu quả
✔️ Khả năng nghe tiếng Anh cơ bản
✔️ Khả năng nói tiếng Anh cơ bản

Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học này dành cho các em nhỏ mới bắt đầu học tiếng Anh. Khóa học được biên soạn với các từ vựng đơn giản như số, màu sắc, đồ vật trong gia đình, trong lớp học và các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày như: “raise your hand”, “pour the milk”, “drink the water”, “jump in the pool”. Mỗi bài học sẽ có các phần: listen and point, listen to the song, listen and repeat, dialogue, sing.
Introduce Rules, Materials, Students
Starter Unit
Unit 1: Back to School
Unit 2: My Family
Unit 3: On a Picnic
Unit 4: Having Fun
Unit 5: Pet Day

Các khóa học khác tại CITL