Tiếng Trung Quốc trung cấp 4

Mô tả khóa học:

✔️ Kiến thức về cuộc sống, giáo dục, xã hội, khoa học công nghệ;
✔️ Khả năng tạo câu bằng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp;
✔️ Khả năng giao tiếp và miêu tả các chủ đề quen thuộc;
✔️ Khả năng tạo đoạn đơn giản;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung tương đương chuẩn HSK4.

Học phí:

2.700.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Trung Quốc trung cấp 4
– Thời lượng: 45 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Kiến thức về cuộc sống, giáo dục, xã hội, khoa học công nghệ;
✔️ Khả năng tạo câu bằng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp;
✔️ Khả năng giao tiếp và miêu tả các chủ đề quen thuộc;
✔️ Khả năng tạo đoạn đơn giản;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung tương đương chuẩn HSK4.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học tiếng Trung Quốc trung cấp 4 gồm 10 bài, mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, chú thích về văn hóa và cách sử dụng từ vựng, bài tập và bài đọc thêm. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, hướng dẫn và giúp học viên rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Trung, nắm vững 1.200 từ (trong đó có 900 từ đã được học ở sơ cấp 1 & 2, trung cấp 1, 2 & 3 và 300 từ ở cấp độ này) và biết cách sử dụng các mẫu câu. Sau khoá học, học viên đạt trình độ tương đương chuẩn HSK4.
Bài 11: 读书好, 读好书, 好读书
Bài 12: 用心探索世界
Bài 13: 喝着茶看京剧
Bài 14: 保护地球母亲
Bài 15: 教育孩子的艺术
Bài 16: 生活可以更美好
Bài 17: 人与自然
Bài 18: 科技与世界
Bài 19: 生活的味道
Bài 20: 路上的风景

Các khóa học khác tại CITL