Tiếng Trung Quốc trung cấp 3

Mô tả khóa học:

✔️ Kiến thức về cuộc sống;
✔️ Khả năng tạo câu bằng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp;
✔️ Khả năng giao tiếp và miêu tả các chủ đề quen thuộc;
✔️ Khả năng tạo đoạn đơn giản;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung tương đương chuẩn HSK4.

Học phí:

2.700.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Trung Quốc trung cấp 3
– Thời lượng: 45 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Kiến thức về cuộc sống;
✔️ Khả năng tạo câu bằng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp;
✔️ Khả năng giao tiếp và miêu tả các chủ đề quen thuộc;
✔️ Khả năng tạo đoạn đơn giản;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung tương đương chuẩn HSK4.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học tiếng Trung Quốc trung cấp 3 gồm 10 bài, mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, chú thích về văn hóa và cách sử dụng từ vựng, bài tập và bài đọc thêm. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, hướng dẫn và giúp học viên rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Trung, nắm vững 900 từ (trong đó có 600 từ của sơ cấp 1&2, trung cấp 1&2, và 300 từ ở cấp độ này) và biết cách sử dụng các mẫu câu. Sau khoá học, học viên đạt trình độ tương đương chuẩn HSK4.
Bài 1: 简单的爱情
Bài 2: 真正的朋友
Bài 3: 经理对我印象不错
Bài 4: 不要太着急 赚钱
Bài 5: 只买对的,不买贵的
Bài 6: 一分钱一分货
Bài 7: 最好的医生是自己
Bài 8: 生活中不缺少美
Bài 9: 阳光总在风雨后
Bài 10: 幸福的标准

Các khóa học khác tại CITL