Pre-IELTS 8

Mô tả khóa học:

Khóa học này giúp học viên có được:
✔️ Kiến thức về tất cả các dạng bài trong IELTS, cách tận dụng thời gian làm bài, thời gian trống giữa các câu hỏi, ứng phó với những dạng bài hóc búa và bẫy thường gặp;
✔️ Kiến thức từ vựng nâng cao;
✔️ Kỹ năng làm theo từng dạng bài trong đó chú trọng những dạng khó với đoạn văn học thuật dài của đề thi IELTS;
✔️ Khả năng viết bài Task 1 & 2 với các cấu trúc và công thức câu hay;
✔️ Kỹ năng phân tích dạng bài, viết các câu chuẩn, logic hơn;
✔️ Khả năng phát âm chuẩn và phản xạ nhanh hơn;
✔️ Điểm IELTS 7.0 – 7.5

Học phí:

9.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: Pre-IELTS 8
– Thời lượng: 90 tiết
– Giáo trình: Mindset for IELTS 3

Mục tiêu của khóa học

Khóa học này giúp học viên có được:
✔️ Kiến thức về tất cả các dạng bài trong IELTS, cách tận dụng thời gian làm bài, thời gian trống giữa các câu hỏi, ứng phó với những dạng bài hóc búa và bẫy thường gặp;
✔️ Kiến thức từ vựng nâng cao;
✔️ Kỹ năng làm theo từng dạng bài trong đó chú trọng những dạng khó với đoạn văn học thuật dài của đề thi IELTS;
✔️ Khả năng viết bài Task 1 & 2 với các cấu trúc và công thức câu hay;
✔️ Kỹ năng phân tích dạng bài, viết các câu chuẩn, logic hơn;
✔️ Khả năng phát âm chuẩn và phản xạ nhanh hơn;
✔️ Điểm IELTS 7.0 – 7.5

Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 5: History
Unit 6: Science and technology
Unit 7: Television, news and current affairs
Unit 8: Culture

Các khóa học khác tại CITL