Tiếng Hàn Quốc trung cấp 2

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Trung cấp 2: Topik II – Level 3
✔️ Học được khối lượng khoảng 500 từ vựng theo 9 chủ đề giao tiếp trong cuộc sống; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng, công việc.

Học phí:

4.000.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Hàn Quốc trung cấp 2
– Thời lượng: 66 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình:
+ 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 3A Student’s Book
+ Sách bài tập: 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 3A WorkBook

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Trung cấp 2: Topik II – Level 3
✔️ Học được khối lượng khoảng 500 từ vựng theo 9 chủ đề giao tiếp trong cuộc sống; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng, công việc.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Hàn Trung cấp 2 gồm 09 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn, nắm vững từ vựng, biết cách sử dụng và thực hiện được các cuộc hội thoại đa dạng chủ đề trong cuộc sống và công việc.
Bài 1: 정보 전달하기
Bài 2: 방을 바꿔 달라고 해 봐
Bài 3: 비가 이렇게 많이 올 줄 물랐어요
Bài 4: 먹어 보니까 맛있던데요
Bài 5: 입어 보고 살걸 그랬어요
Bài 6: 일요일에는 아무 야속도 없어요
Bài 7: 껐다가 다기 켜 보세요
Bài 8: 교통사고가 났다고요?
Bài 9: 한글날에 대해 들어 봤어요?

Các khóa học khác tại CITL