Tiếng Hàn Quốc cao cấp 1

Mô tả khóa học:

Sau khi học xong khóa học này, học viên sẽ:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Cao cấp 1: Topik II – Level 4.
✔️ Học được khối lượng khoảng 500 từ vựng theo 9 chủ đề giao tiếp thuộc các chủ để phức tạp như sức khỏe, thể thao, lễ hội, biểu diễn,… ; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng, học thuật.

Học phí:

4.200.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Hàn Quốc cao cấp 1
– Thời lượng: 66 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình:
+ 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 4A Student’s Book.
+ Sách bài tập: 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 4A WorkBook.

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong khóa học này, học viên sẽ:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Cao cấp 1: Topik II – Level 4.
✔️ Học được khối lượng khoảng 500 từ vựng theo 9 chủ đề giao tiếp thuộc các chủ để phức tạp như sức khỏe, thể thao, lễ hội, biểu diễn,… ; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng, học thuật.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Hàn Cao cấp 1 gồm 09 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn, nắm vững từ vựng, biết cách sử dụng và viết các đoạn văn dài.
Bài 1: 적성과 진로
Bài 2: 건강한 삶
Bài 3: 스포츠의 세계
Bài 4: 남자와 여자
Bài 5: 속담과 관용어
Bài 6: 공연과 축제
Bài 7: 엃고 그림
Bài 8: 흥미로운 세상
Bài 9: 한국의 대중문화

Các khóa học khác tại CITL