Tiếng Hàn Quốc cao cấp 2

Mô tả khóa học:

Sau khi học xong khóa học này, học viên sẽ:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Cao cấp 2: Topik II – Level 5
✔️ Học được khối lượng khoảng 500 từ vựng theo 9 chủ đề thuộc lĩnh vực khoa học, văn hóa,… ; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng, trong học thuật,…

Học phí:

4.200.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Hàn Quốc cao cấp 2
– Thời lượng: 66 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình:
+ 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 4B Student’s Book.
+ Sách bài tập: 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 4B WorkBook

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong khóa học này, học viên sẽ:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Cao cấp 2: Topik II – Level 5
✔️ Học được khối lượng khoảng 500 từ vựng theo 9 chủ đề thuộc lĩnh vực khoa học, văn hóa,… ; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng, trong học thuật,…

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Hàn Cao cấp 2 gồm 09 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn, nắm vững từ vựng, biết cách viết các mẫu văn bản phức tạp.
Bài 10: 옛날이야기와 신화
Bài 11: 언어와 생활
Bài 12: 소중한 환경
Bài 13: 여행의 즐거움
Bài 14: 숫자의 세계
Bài 15: 동물과 식물
Bài 16: 과학의 신비
Bài 17: 만남과 에어짐
Bài 18: 흥부와 놀부

Các khóa học khác tại CITL