Tiếng Trung Quốc sơ cấp 1

Mô tả khóa học:

✔️ Kiến thức ngôn ngữ cơ bản về cuộc sống thường nhật;
✔️ Khả năng lặp lại, học thuộc và viết tương đối chính xác chữ Hán, từ vựng, câu;
✔️ Khả năng tạo câu bằng cách mô phỏng ví dụ;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung tương đương chuẩn HSK1.

Học phí:

2.100.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Trung Quốc sơ cấp 1
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Kiến thức ngôn ngữ cơ bản về cuộc sống thường nhật;
✔️ Khả năng lặp lại, học thuộc và viết tương đối chính xác chữ Hán, từ vựng, câu;
✔️ Khả năng tạo câu bằng cách mô phỏng ví dụ;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung tương đương chuẩn HSK1.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học tiếng Trung Quốc sơ cấp 1 gồm 15 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, hướng dẫn và giúp học viên rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Trung, nắm vững 150 chữ và từ, biết cách sử dụng các mẫu câu cơ bản thường dùng. Sau khoá học, học viên đạt trình độ tương đương chuẩn HSK1.
Bài 1: 你好
Bài 2: 谢谢你
Bài 3: 你叫什么名字
Bài 4: 她是我的汉语老师
Bài 5: 她女儿今年二十岁
Bài 6: 我会说汉语
Bài 7: 今天几号
Bài 8: 我想喝茶
Bài 9: 你儿子在哪儿工作
Bài 10: 我能坐这儿吗
Bài 11: 现在几点
Bài 12: 明天天气怎么样
Bài 13: 他在学做中国菜吗
Bài 14: 她买了不少衣服
Bài 15: 我是坐飞机来的

Các khóa học khác tại CITL