Cách SEO lên Top Google

Mô tả khóa học:

Khóa học cách SEO lên top google sẽ mang đến cho học viên kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Hơn thế nữa khi đến với khóa học SEO này học viên đã đến với góc nhìn thực, góc nhìn tổng quan về mình và đối thủ. Mang đến sự so sánh. Tạo ra điểm khác biệt thành công. Vượt trội – Đẳng cấp so với đối thủ. Chiếm ưu thế về nhận định vượt trội về thứ hạng → Tiếp cận được khách hàng tốt hơn! Mang về lợi nhuận kinh tế tốt cho chính mình và tổ chức của mình.

Học phí:

2.100.000

Cách SEO lên Top Google

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Cách SEO lên Top Google
– Đối tượng tuyển sinh: tất cả các đối tượng từ học sinh, sinh viên đến CBCNV, … – Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Giới thiệu

Khóa học cách SEO lên top google sẽ mang đến cho học viên kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Hơn thế nữa khi đến với khóa học SEO này học viên đã đến với góc nhìn thực, góc nhìn tổng quan về mình và đối thủ. Mang đến sự so sánh. Tạo ra điểm khác biệt thành công. Vượt trội – Đẳng cấp so với đối thủ. Chiếm ưu thế về nhận định vượt trội về thứ hạng → Tiếp cận được khách hàng tốt hơn! Mang về lợi nhuận kinh tế tốt cho chính mình và tổ chức của mình.

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Search engine và các SEO tool
Bài 1: Google Hoạt động thế nào
Bài 2: Cách Google sắp xếp trang web
Bài 3: Các thuật ngữ trong SEO
Bài 4: Cài đặt SEO tool miễn phí – SEO Quake, SEO doctor, Web developer, Firebug
Phần 2: Nghiên cứu Từ khóa
Bài 5: Quy trình nghiên cứu và chọn từ khóa
Bài 6: Tìm hiểu nhu cầu và đánh giá độ khó
Bài 7: ROI, KEI và đánh giá hiệu quả từ khóa
Bài 8: Keywords Tree, cây từ khóa chuẩn SEO
Bài 9: Các công cụ nghiên cứu từ khóa (Google Keywords Tool, Google Insight Search)
Bài 10: Kiểm tra thứ hạng từ khóa
Phần 3: On-Page Optimization và Copywriting
Bài 11: Tối ưu các yếu tố trên 1 trang web
Bài 12: Tìm hiểu các thẻ HTML trong SEO
Bài 13: Các thẻ meta tag, Canonical
Bài 14: Kĩ thuật SEO hình ảnh
Bài 15: Seo copywriting – Viết bài chuẩn SEO
Bài 16: Xây dựng nội dung sáng tạo để lan truyền
Phần 4: Tối ưu On-site
Bài 17: Tối ưu các yếu tố trên toàn bộ website
Bài 18: Cách tạo sitemap HTML và XML
Bài 19: Cách cài Robot.txt
Bài 20: Kĩ thuật SEO với Category, tags
Bài 21: 5 yếu tố trong SEO
Phần 5: Link building và Social Marketing
Bài 22: Tìm hiểu vè Backlink, DA, PA
Bài 23: Quy trình phát triển link tự nhiên
Bài 24: Kỹ thuật SEO Google+
Bài 25: Các bước với Forum seeding
Bài 26: Social SEO: Facebook, Pinterest, Linkedin, Twitter
Bài 27: Cách tìm nguồn link hiểu quả
Phần 6: Local SEO và Rich Snipet
Bài 28: Google đang cá nhân hóa kết quả tìm kiếm
Bài 29: Cách cài đặt địa điểm trên Google Places
Bài 30: SEO MAP: Kết nối website với địa điểm Google maps, cách đánh giá địa điểm Local View
Bài 31: Cách tạo ngôi sao dưới kết qua tìm kiếm (rating)
Phần 7: Đánh giá và đo lường chất lượng SEO
Bài 32: Đánh giá và đo lường đối thủ cùng chạy SEO
Bài 33: Đo lường với công cụ Google Analytics và Google Webmaster Tool
Bài 34: Tích hợp Google+ Page, Facebook PAge vào website, sử dụng button Like
Bài 35: Phân tích website đối thủ
Phần 8: Thủ thuật SEO nâng cao
Bài 36: Gian hàng trên các mạng xã hội
Bài 37: Tối ưu hóa 404
Bài 38: SEO Brand name
Bài 39: Xây dựng hệ thống Marketing
Bài 40: Link Wheel, Pyramid
Bài 41: Đàm thoại cuối khóa: Trường phái SEO

Các khóa học khác tại CITL