Intensive Listening 2

Mô tả khóa học:

✔️ Hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc thường ngày;
✔️ Xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trường học, kể cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến;
✔️ Sử dụng kiến thức cần thiết về kỹ năng nghe tiếng Anh thực hành nghe hiểu nhiều thể loại khác nhau như bài hội thoại, bài thuyết trình hay bài giảng ngắn để hiểu ý chính và thông tin chi tiết của bài nghe;
✔️ Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Sử dụng thành thạo kỹ năng nghe tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Intensive Listening 2
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc thường ngày;
✔️ Xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trường học, kể cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến;
✔️ Sử dụng kiến thức cần thiết về kỹ năng nghe tiếng Anh thực hành nghe hiểu nhiều thể loại khác nhau như bài hội thoại, bài thuyết trình hay bài giảng ngắn để hiểu ý chính và thông tin chi tiết của bài nghe;
✔️ Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Sử dụng thành thạo kỹ năng nghe tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Sociology
– Listening 1: The psychology of first impressions
– Listening 2: Book review of Blink by Malcom Gladwell
Unit 2: Nutritional science
– Listening 1: You are what you eat
– Listening 2: Food tasters
Unit 3: Psychology
– Listening 1: Changing expectations
– Listening 2: An interview with Barbara Ehrenreich
Unit 4: Marketing
– Listening 1: Advertising techniques
– Listening 2: Advertising ethics and standards
Unit 5: Behavioral Science
– Listening 1: Write your own success story
– Listening 2: Science on the edge
Unit 6: Philosophy
– Listening 1: corporate social responsibility
– Listening 2: Personal responsibility

Các khóa học khác tại CITL