TOEIC cơ bản 1

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên củng cố lại kiến thức tiếng Anh nhằm tạo nền tảng vững chắc để luyện thi TOEIC:
✔️ Có khả năng hiểu những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày (về gia đình, bản thân, mua sắm, nơi ở, học tập và làm việc…) khi được diễn đạt chậm và rõ ràng;
✔️ Có khả năng hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng;
✔️ Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Có kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

5.000.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: TOEIC cơ bản 1
– Thời lượng: 75 tiết
– Giáo trình: Market Leader (Elementary)

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên củng cố lại kiến thức tiếng Anh nhằm tạo nền tảng vững chắc để luyện thi TOEIC:
✔️ Có khả năng hiểu những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày (về gia đình, bản thân, mua sắm, nơi ở, học tập và làm việc…) khi được diễn đạt chậm và rõ ràng;
✔️ Có khả năng hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng;
✔️ Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Có kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Introduction
Unit 2: Work and leisure
Unit 3: Problems
Unit 4: Travel
Unit 5: Food and entertaining
Unit 6: Buying and selling
Unit 7: People
Unit 8: Advertising
Unit 9: Companies
Unit 10: Communication
Unit 11: Cultures
Unit 12: Jobs

Các khóa học khác tại CITL