Lập trình MATLAB

Mô tả khóa học:

MATLAB (Matrix laboratory) là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks.

MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật so với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như C, C++, và Fortran.

Khóa học do giảng viên trực tiếp hướng dẫn sẽ giúp bạn nhanh chóng làm chủ được MATLAB để tối ưu hơn công việc giải quyết các bài toán số học, hỗ trợ đắc lực cho công việc của bạn!

Học phí:

2.100.000

Lập trình MATLAB

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Lập trình MATLAB

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

MATLAB (Matrix laboratory) là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks.

MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật so với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như C, C++, và Fortran.

Khóa học do giảng viên trực tiếp hướng dẫn sẽ giúp bạn nhanh chóng làm chủ được MATLAB để tối ưu hơn công việc giải quyết các bài toán số học, hỗ trợ đắc lực cho công việc của bạn!

Khóa học này dành cho bạn:

– Sinh viên, học viên các ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật máy, kỹ thuật chế tác,… muốn học lập trình Matlab để trau dồi bổ sung kiến thức hoặc cần kiến thức thực tế và dự án thực tiễn để chứng tỏ cho nhà tuyển dụng (đối với sinh viên, học viên năm cuối)

– Kỹ thuật viên CNTT

– Kỹ sư chuyên ngành làm các công việc liên quan đến lập trình, giải quyết xử lý số liệu…

– Những người nghiên cứu về CAD/CAM/CAE

– Và tất cả các bạn đam mê công nghệ thông tin, đam mê lập trình

Nội dung khóa học cụ thể:

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Phần 2: Chuỗi kí tự và vector (Mảng 1 chiều)

Phần 3: Đồ họa 2D trong Matlab

Phần 4: Ma trận (Mảng 2 chiều)

Phần 5: Cấu trúc điều khiển chương trình

Phần 6: Đồ họa 3D trong Matlab

Phần 7: Bài tập tổng hợp

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu về khóa học

Bài 2: Giao diện

Bài 3: Tạo biến

Bài 4: Các toán tử đại số

Bài 5: Các hàm được xây dựng sẵn

Bài 6: Viết chương trình đơn giản

Phần 2: Chuỗi kí tự và vector (Mảng 1 chiều)

Bài 7: Cơ bản về chuỗi kí tự

Bài 8: Nhận thông tin từ người dùng và hiển thị dữ liệu

Bài 9: Vector và các toán tử

Phần 3: Đồ họa 2D trong Matlab

Bài 10: Hàm plot

Bài 11: Vẽ đồ thị 1 số hàm đơn giản

Bài 12: Xây dựng nhiều đồ thị trên 1 khung đồ họa

Bài 13: Thêm đường thẳng và các kí tự

Phần 4: Ma trận (Mảng 2 chiều)

Bài 14: Khai báo ma trận

Bài 15: Toán tử ma trận

Bài 16: Các hàm đặc biệt và hệ phương trình tuyến tính

Phần 5: Cấu trúc điều khiển chương trình

Bài 17: Các toán tử quan hệ và logic

Bài 18: Cấu trúc điều kiện if-else

Bài 19: Cấu trúc điều kiện if-else-ifend

Bài 20: Thực hành cấu trúc điều kiện

Bài 21: Cấu trúc vòng lặp for

Bài 22: Cấu trúc vòng lặp while

Bài 23: Bài tập thực hành cấu trúc vòng lặp

Bài 24: Cấu trúc Lựa chọn

Bài 25: Thực hành các cấu trúc điều khiển

Bài 26: Khai báo hàm

Bài 27: Thực hành xây dựng hàm người dùng

Phần 6: Đồ họa 3D trong Matlab

Bài 28: Xây dựng đồ họa 3D

Bài 29: Bài tập thực hành vẽ đồ thị 3D của các hàm 2 biến

Phần 7: Bài tập tổng hợp

Bài 30: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P1)

Bài 31: Bài tập tổng hợp cuối khóa (P2)

Các khóa học khác tại CITL