Solidworks

Mô tả khóa học:

Bạn là học sinh, sinh viên có đam mê, sở thích về kỹ thuật, robot và muốn thể hiện ý tưởng trực quan bằng phần mềm.
Hay bạn đang làm trong các lĩnh vực thiết kế và gia công cơ khí, bản vẽ kỹ thuật tại các công ty sản xuất.
Bạn gặp khó khăn trong việc trình bày ý tưởng, mong muốn xây dựng mô hình 3D sản phẩm trực quan, sinh động hơn.
Solidworks là phần mềm thiết kế 3D chạy trên hệ điều hành Windows. Đây là phần mềm không còn xa lại với dân cơ khí, có mặt từ năm 1997. Hiện tại, Solidworks được dùng bởi hơn 2 triệu kỹ sư và nhà thiết kế với hơn 165,000 công ty trên toàn thế giới và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Autodesk Inventor và Solid Edge.
Nội dung khóa học sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ về các phần 2D, 3D, lắp ráp, thiết kế tấm kim loại, thiết kế bề mặt và mô phỏng ứng lực bằng phần mềm Solidworks. Giúp bạn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, dễ dàng trích xuất ra các định dạng file khác để phục vụ gia công thực tế.

Học phí:

2.800.000

Solidworks

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Solidworks
– Đối tượng tuyển sinh: sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.
Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 60 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 5 ngày.

2. Giới thiệu

Bạn là học sinh, sinh viên có đam mê, sở thích về kỹ thuật, robot và muốn thể hiện ý tưởng trực quan bằng phần mềm.
Hay bạn đang làm trong các lĩnh vực thiết kế và gia công cơ khí, bản vẽ kỹ thuật tại các công ty sản xuất.
Bạn gặp khó khăn trong việc trình bày ý tưởng, mong muốn xây dựng mô hình 3D sản phẩm trực quan, sinh động hơn.
Solidworks là phần mềm thiết kế 3D chạy trên hệ điều hành Windows. Đây là phần mềm không còn xa lại với dân cơ khí, có mặt từ năm 1997. Hiện tại, Solidworks được dùng bởi hơn 2 triệu kỹ sư và nhà thiết kế với hơn 165,000 công ty trên toàn thế giới và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Autodesk Inventor và Solid Edge.
Nội dung khóa học sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ về các phần 2D, 3D, lắp ráp, thiết kế tấm kim loại, thiết kế bề mặt và mô phỏng ứng lực bằng phần mềm Solidworks. Giúp bạn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, dễ dàng trích xuất ra các định dạng file khác để phục vụ gia công thực tế.

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Phác thảo 2D, 3D – Sketch
Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Giao diện và các tính năng đồ họa
Bài 3: Các lệnh thiết kế 2D và hiệu chỉnh
Bài 4: Thiết kế sketch 3D và hiệu chỉnh
Bài 5: Các lệnh ràng buộc hình học và kích thước
Bài 6: Các lệnh thiết kế nhanh
Bài 7: Thực hành phác thảo 2D, 3D – Phần 1
Bài 8: Thực hành phác thảo 2D, 3D – Phần 2
Phần 2: Thiết kế mô hình 3D – Part
Bài 9: Các lệnh thiết kế 3D – Extrude, Revolve
Bài 10: Các lệnh thiết kế 3D – Swept
Bài 11: Các lệnh thiết kế 3D – Loft
Bài 12: Lệnh thiết kế lỗ – Hole
Bài 13: Các lệnh hiệu chỉnh 3D
Bài 14: Các lệnh hỗ trợ thiết kế nhanh
Bài 15: Các lệnh Rib, Wrap, Shell
Bài 16: Set biến thể theo tham số
Bài 17: Thực hành mô hình 3D – Phần 1
Bài 18: Thực hành mô hình 3D – Phần 2
Phần 3: Lắp ráp mô hình 3D – Assembly
Bài 19: Các ràng buộc trong assembly
Bài 20: Các lệnh lắp ráp nhanh
Bài 21: Kiểm tra mặt tiếp xúc
Bài 22: Mô phỏng hoạt động cơ bản
Phần 4: Xuất bản vẽ 2D – Drawing
Bài 23: Giới thiệu giao diện Drawing
Bài 24: Tạo bản vẽ chi tiết đơn
Bài 25: Tạo bản vẽ lắp ráp
Bài 26: Thiết lập template mẫu
Phần 5: Thiết kế Kim loại tấm – Sheet Metal
Bài 27: Các lệnh thiết kế kim loại tấm – Phần 1
Bài 28: Các lệnh thiết kế kim loại tấm – Phần 2
Bài 29: Các lệnh thiết kế kim loại tấm – Phần 3
Phần 6: Thiết kế bề mặt – Surface
Bài 30: Các lệnh thiết kế Surface – Phần 1
Bài 31: Các lệnh thiết kế Surface – Phần 2
Bài 32: Các lệnh thiết kế Surface – Phần 3
Phần 7: Mô phỏng động học – Simulation
Bài 33: Các loại phân tích thường gặp
Bài 34: Các bước mô phỏng động học
Bài 35: Đánh giá an toàn của thiết kế

Các khóa học khác tại CITL