Kế toán sản xuất thực hành trên Excel

Mô tả khóa học:

Tại sao bạn nên chọn khóa học này?

✔️ Vì giảng viên hướng dẫn là người có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán chuyên nghiệp ở công ty sản xuất lớn của nước ngoài, có kinh nghiệm giảng dạy thực tế ở trung tâm đào tạo kế toán.

✔️ Vì nội dung khóa học được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ chi tiết nhất để bạn có thể hiểu, thực hành, vận dụng vào thực tế (hướng dẫn bạn sử dụng những hàm Excel đơn giản và hữu ích nhất, được tải tài liệu về để thực hành, có file kết quả để đối chiếu…) dù bạn là người mới tìm hiểu đến kế toán sản xuất kinh doanh

✔️ Vì bạn sẽ được giảng viên và đội ngũ tư vấn của Unica hỗ trợ 24/7 mọi lúc mọi nơi, chỉ cần bạn có các thiết bị kết nối Internet qua các công cụ như teamviewer, ultraviewer, zalo, facebook, điện thoại trực tuyến…

✔️ Không chỉ có vậy, chỉ cần một lần đăng ký khóa học bạn sẽ được sở hữu trọn đời khóa học đó, và quyền lợi này được áp dụng cho toàn bộ các khóa học trực tuyến hiện có tại Unica.

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Kế toán sản xuất thực hành trên Excel

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Vì sao khóa học này chính là dành cho bạn?

– Vì bạn là sinh viên ngành kế toán cần học và trau dồi kiến thức về kế toán sản xuất trên công cụ Excel

– Vì bạn là một kế toán viên mới vào nghề còn thiếu nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế.

– Vì bạn muốn tìm hiểu và trau dồi thêm kỹ năng và nghiệp vụ kế toán sản xuất kinh doanh, ứng dụng hiệu quả và nhanh chóng vào công việc hiện tại của mình.

Trong khóa học, bạn sẽ được bổ sung, cập nhật kiến thức nghiệp vụ kế toán từ cơ bản nhất, các hướng dẫn thực hành chi tiết từng và cụ thể nghiệp vụ của kế toán doanh nghiệp sản xuất trên bộ chứng từ kế toán thực tế vào phần mềm Excel.

Tại sao bạn nên chọn khóa học này?

✔️ Vì giảng viên hướng dẫn là người có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán chuyên nghiệp ở công ty sản xuất lớn của nước ngoài, có kinh nghiệm giảng dạy thực tế ở trung tâm đào tạo kế toán.

✔️ Vì nội dung khóa học được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ chi tiết nhất để bạn có thể hiểu, thực hành, vận dụng vào thực tế (hướng dẫn bạn sử dụng những hàm Excel đơn giản và hữu ích nhất, được tải tài liệu về để thực hành, có file kết quả để đối chiếu…) dù bạn là người mới tìm hiểu đến kế toán sản xuất kinh doanh

✔️ Vì bạn sẽ được giảng viên và đội ngũ tư vấn của Unica hỗ trợ 24/7 mọi lúc mọi nơi, chỉ cần bạn có các thiết bị kết nối Internet qua các công cụ như teamviewer, ultraviewer, zalo, facebook, điện thoại trực tuyến…

✔️ Không chỉ có vậy, chỉ cần một lần đăng ký khóa học bạn sẽ được sở hữu trọn đời khóa học đó, và quyền lợi này được áp dụng cho toàn bộ các khóa học trực tuyến hiện có tại Unica.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Khai báo đầu kỳ

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Khai báo danh mục đầu kỳ

Bài 3: Nhập số dư đầu kỳ

Phần 2: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ

Bài 4: Quy trình ghi sổ kế toán

Bài 5: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV1-NV5)

Bài 6: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV6-NV10)

Bài 7: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV11-NV15)

Bài 8: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV15-NV20)

Bài 9: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV21-NV25)

Bài 10: Hạch toán các nghiệp vụ trong kỳ (NV2-NV30)

Bài 11: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p1)

Bài 12: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p2)

Bài 13: Thực hiện các bút toán cuối kỳ (p3)

Bài 14: Kết chuyển lãi (lỗ)

Phần 3: Lên sổ sách

Bài 15: Lên bảng cân đối tài khoản

Bài 16: Kiểm tra số liệu

Bài 17: Lên bảng cân đối kế toán

Bài 18: Lên bảng kết quả kinh doanh

Bài 19: Lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bài 20: Lên thuyết minh báo cáo tài chính

Bài 21: In sổ sách cuối năm

Bài 22: Các quy định về định mức trong công ty sản xuất

Bài 23: Thực hành lập định mức

Các khóa học khác tại CITL