Tiếng Trung Quốc trung cấp 2

Mô tả khóa học:

✔️ Kiến thức về cuộc sống;
✔️ Khả năng tạo câu bằng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp;
✔️ Khả năng giao tiếp và miêu tả các chủ đề quen thuộc;
✔️ Khả năng tạo đoạn đơn giản;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng trung tương đương chuẩn HSK3.

Học phí:

2.400.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Trung Quốc trung cấp 2
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Kiến thức về cuộc sống;
✔️ Khả năng tạo câu bằng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp;
✔️ Khả năng giao tiếp và miêu tả các chủ đề quen thuộc;
✔️ Khả năng tạo đoạn đơn giản;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng trung tương đương chuẩn HSK3.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học tiếng Trung Quốc trung cấp 2 gồm 10 bài, mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, chú thích về văn hóa và cách sử dụng từ vựng, bài tập và bài đọc thêm. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, hướng dẫn và giúp học viên rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Trung, nắm vững 600 chữ và từ (trong đó có 450 từ của sơ cấp 1, 2, trung cấp 1 và thêm 150 từ ở cấp độ này và biết cách sử dụng các mẫu câu thường dùng. Sau khoá học, học viên đạt trình độ tương đương chuẩn HSK3.
Bài 11: 别忘了把空调关了
Bài 12: 把重要的东西放在我这儿吧
Bài 13: 我是走回来的
Bài 14: 他把水果拿过来
Bài 15: 其他都没什么问题
Bài 16: 我现在累得下了班就想睡觉
Bài 17: 谁都有办法看好你的“病”
Bài 18: 我相信他们会同意的
Bài 19: 你没看出来吗
Bài 20: 我被他影响了

Các khóa học khác tại CITL