Tiếng Hàn Quốc sơ cấp 2

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Trung cấp 1: Topik I – Level 1
✔️ Học được khối lượng 500 từ vựng theo 8 chủ đề giao tiếp trong cuộc sống; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng.
✔️ Dễ dàng sử dụng để phân biệt ngôn ngữ theo tình huống trang trọng hoặc tình huống không trang trọng.

Học phí:

3.400.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Hàn Quốc sơ cấp 2
– Thời lượng: 60 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình:
+ 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 1B Student’s Book.
+ Sách bài tập: 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 1B WorkBook.

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Trung cấp 1: Topik I – Level 1
✔️ Học được khối lượng 500 từ vựng theo 8 chủ đề giao tiếp trong cuộc sống; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng.
✔️ Dễ dàng sử dụng để phân biệt ngôn ngữ theo tình huống trang trọng hoặc tình huống không trang trọng.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Hàn Sơ cấp 2 gồm 08 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn, nắm vững từ vựng, biết cách sử dụng các mẫu câu cơ bản thường dùng.
Bài 9: 이분은 누구세요?
Bài 10: 지금 몇 시예요?
Bài 11: 감기에 걸렸어요
Bài 12: 여보세요
Bài 13: 서울역으로 가 주세요
Bài 14: 이 옷을 입어 보세요
Bài 15: 여행을 가고 싶어요
Bài 16: 우리 집에 올 수 있어요

Các khóa học khác tại CITL