Tiếng Hàn Quốc sơ cấp 1

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Biết cách phát âm chuẩn, nối âm, ghép từ thành thạo bảng chữ cái tiếng Hàn.
✔️ Học được khối lượng 800 từ vựng theo 8 chủ đề giao tiếp trong cuộc sống.
✔️ Nắm chắc 32 cấu trúc ngữ pháp giúp bạn có thể giao tiếp được những nội dung thông thường với người Hàn.
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn sơ cấp 1. Xây dựng được lượng kiến thức theo lộ trình TOPIK ngay từ khi mới bắt đầu học.
✔️ Nắm rõ văn hóa, thói quen của người Hàn trong giao tiếp, cuộc sống.

Học phí:

3.800.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Hàn Quốc sơ cấp 1
– Thời lượng: 66 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình:
+ 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 1A Student’s Book.
+ Sách bài tập: 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 1A WorkBook.

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Biết cách phát âm chuẩn, nối âm, ghép từ thành thạo bảng chữ cái tiếng Hàn.
✔️ Học được khối lượng 800 từ vựng theo 8 chủ đề giao tiếp trong cuộc sống.
✔️ Nắm chắc 32 cấu trúc ngữ pháp giúp bạn có thể giao tiếp được những nội dung thông thường với người Hàn.
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn sơ cấp 1. Xây dựng được lượng kiến thức theo lộ trình TOPIK ngay từ khi mới bắt đầu học.
✔️ Nắm rõ văn hóa, thói quen của người Hàn trong giao tiếp, cuộc sống.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Hàn sơ cấp 1 gồm 8 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn, nắm vững từ vựng, biết cách sử dụng các mẫu câu cơ bản thường dùng.
Học bảng Hangeul 한글 배우기
Bài 1: 안녕하세요?
Bài 2: 이거는 뭐예요?
Bài 3: 한국어를 공부해요
Bài 4: 어디에 있어요
Bài 5: 주말에 친구를 만났어요
Bài 6: 얼마예요?
Bài 7: 날씨가 어떻습니까?
Bài 8: 영화 볼까요?

Các khóa học khác tại CITL