SMART CHOICE 5

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về ngữ pháp, từ vựng
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng tiếp cận và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả
✔️ Khả năng giao tiếp và học tập một cách hiệu quả hơn

Học phí:

5.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: SMART CHOICE 5
– Thời lượng: 48 tiết
– Giáo trình:
+ Ken, W.; Healy, T. (2020). Smart Choice 3, 4th edition. OUP
+ Cambridge English Language Assessment. (2018). Cambridge English Flyers 3 for Revised Exam from 2018 Student’s Book: Authentic Examination Papers (Cambridge Young Learners English Tests) 1st Edition. Cambridge English.

Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về ngữ pháp, từ vựng
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng tiếp cận và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả
✔️ Khả năng giao tiếp và học tập một cách hiệu quả hơn

Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học này được thiết kế cho những người học tiếng Anh ở trình độ trung cấp (intermediate) và cung cấp nhiều tài liệu và thông tin thú vị để rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ tổng quát. Khóa học bao gồm các chủ đề khác nhau như: môi trường, công nghệ, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật, kinh tế và chính trị, vv… Mỗi đơn vị bao gồm bài đọc, các bài tập phát triển kỹ năng đọc hiểu, nghe hiểu, nói và viết. Khóa học được thiết kế dễ hiểuvà có đồ họa sinh động, đưa ra nhiều thông tin về ngữ pháp và vốn từ vựng cần thiết để người học có thể vận dụng vào bài học, và cung cấp các hoạt động giải trí, trò chơi và bài học mở rộng để người học có thể áp dụng kiến thức một cách hiệu quả và thú vị.
Introduce Rules, Materials, Students
Unit 0: Essential English
Unit 1: I’ve been running
Unit 2: Do you know what it’s about?
Unit 3: It was painted by da Vinci
Unit 4: Who’s your best friend?
Unit 5: Gotta have it!
Unit 6: He’d never been abroad

Các khóa học khác tại CITL