Làm chủ Solid Edge thiết kế sản phẩm

Mô tả khóa học:

❌ Bạn gặp khó khăn khi ứng tuyển vào Công ty phần mềm.

❌ Bạn đang sử dụng Solid Edge nhưng gặp khó khăn, muốn học bài bản mà không biết nghiên cứu, tìm tài liệu ở đâu.

❌ Bạn muốn sử dụng phần mềm Solid Edge trong công việc.

❌ Bạn muốn tối ưu hóa thiết kế và tạo sản phẩm chất lượng hơn.

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Làm chủ Solid Edge thiết kế sản phẩm

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Đặt vấn đề:

❌ Bạn gặp khó khăn khi ứng tuyển vào Công ty phần mềm.

❌ Bạn đang sử dụng Solid Edge nhưng gặp khó khăn, muốn học bài bản mà không biết nghiên cứu, tìm tài liệu ở đâu.

❌ Bạn muốn sử dụng phần mềm Solid Edge trong công việc.

❌ Bạn muốn tối ưu hóa thiết kế và tạo sản phẩm chất lượng hơn.

Khóa học Làm chủ Solid Edge thiết kế sản phẩm, được hướng dẫn bởi các giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ phần mềm Solid Edge của hãng Siemens.

Nội dung khóa học:

Khóa học bao gồm 50 bài giảng. Trong khóa học, bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Solid Edge để thiết kế chi tiết máy cũng như tạo các bộ phận lắp ráp và xuất bản vẽ phục vụ gia công sản xuất.

Bạn sẽ làm chủ được phần mềm Solid Edge, nắm được phần mềm một cách bài bản, và ứng dụng vào công việc được nhanh nhất và hiệu quả nhất, tiết kiệm được thời gian tìm tài liệu và mày mò cách sử dụng.

Cụ thể:

– Phần 1: Thiết kế sản phẩm 3D – Part Modeling.

Bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng giao diện Solid Edge một cách hoàn chỉnh, biết cách sử dụng các lệnh vẽ Sketch 2D, sử dụng các ràng buộc hình học và kích thước vào thực hành bản vẽ, sử dụng các lệnh Revolve, tạo khối nhanh…

– Phần 2: Lắp ráp

Bạn sẽ được bắt đầu học và làm quen với môi trường lắp ráp, thiết lập ràng buộc trên thanh Command, sử dụng các hệ ràng buộc lắp ráp, Pattern chi tiết lắp ráp, Replace part và ràng buộc 3D trong lắp ráp.

– Phần 3: Xuất bản vẽ

Đến phần học này, bạn sẽ bắt đầu được tự tay tạo bản vẽ một cách chi tiết, chỉnh sửa khung bản vẽ và thiết lập khổ giấy, các kích thước chi tiết, …

Với 3 phần học và các bài giảng chi tiết, chúng tôi tin chắc rằng các bạn sẽ tự tin thiết kế sản phẩm bằng phần mềm Solid Edge.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Thiết kế sản phẩm 3D – Part Modeling

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng giao diện Solid Edge

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ Sketch 2D

Bài 3: Hướng dẫn sử dụng các lệnh vẽ Sketch 2D (P2)

Bài 4: Hướng dẫn sử dụng ràng buộc hình học và kích thước

Bài 5: Thực hành vẽ Sketch 2D

Bài 6: Hướng dẫn sử dụng bánh xe thiết kế 3D

Bài 7: Hướng dẫn sử dụng lệnh Extrude và tạo mặt phẳng

Bài 8: Hướng dẫn sử dụng lệnh Revolve

Bài 9: Hướng dẫn sử dụng lệnh Round và Chamfer

Bài 10: Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo góc nghiêng – Draft

Bài 11: Hướng dẫn sử dụng các lệnh tạo khối nhanh

Bài 12: Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo lỗ – Hole

Bài 13: Hướng dẫn tạo ren ngoài và tạo rãnh

Bài 14: Hướng dẫn sử dụng lệnh Sweep và Sweep cắt

Bài 15: Hướng dẫn sử dụng lệnh Solid Sweep và Solid Sweep cắt

Bài 16: Hướng dẫn sử dụng lệnh Loft và Loft cắt

Bài 17: Hướng dẫn sử dụng lệnh Helix

Bài 18: Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo then Normal và Thicken

Bài 19: Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo vỏ Thin Wall

Bài 20: Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo gân Rib và Webnetwork

Bài 21: Hướng dẫn sử dụng lệnh Vent và Mounting Boss

Bài 22: Hướng dẫn chia khối và gộp khối

Bài 23: Hướng dẫn sử dụng lệnh Scale body và Split chia bề mặt

Bài 24: Hướng dẫn sử dụng lệnh Move và Copy đối tượng

Bài 25: Hướng dẫn sử dụng ràng buộc 3D

Bài 26: Thực hành ràng buộc 3D

Bài 27: Hướng dẫn Rectangular, Circular & Long Curve Pattern

Bài 28: Hướng dẫn sử dụng Fill Pattern & Mirror

Bài 29: Hướng dẫn dựng 3D từ file 2D AutoCAD

Bài 30: Hướng dẫn chỉnh sửa file 3D Import

Bài 31: Bài tập thực hành thiết kế 3D

Bài 32: Gán vật liệu, màu sắc và tính khối lượng

Phần 2: Lắp ráp

Bài 33: Bắt đầu với môi trường lắp ráp

Bài 34: Thiết lập ràng buộc lắp ráp trên thanh Command

Bài 35: Sử dụng các quan hệ ràng buộc lắp ráp (p1)

Bài 36: Sử dụng các quan hệ ràng buộc lắp ráp (p2)

Bài 37: Sử dụng các quan hệ ràng buộc lắp ráp (p3)

Bài 38: Hướng dẫn lắp ráp nhanh Bulong Đai ốc từ thư viện

Bài 39: Hướng dẫn Pattern chi tiết lắp ráp

Bài 40: Mirror và nhân bản nhanh chi tiết đến các thành phần lắp ráp tương tự

Bài 41: Thiết kế chi tiết trên môi trường lắp ráp

Bài 42: Replace part và ràng buộc 3D trong lắp ráp

Phần 3: Xuất bản vẽ

Bài 43: Bắt đầu tạo bản vẽ cho một chi tiết

Bài 44: Chỉnh sửa khung bản vẽ và thiết lập khổ giấy

Bài 45: Cách tạo các kiểu mặt cắt thể hiện chi tiết

Bài 46: Tạo đường tâm cho bản vẽ

Bài 47: Thể hiện dung sai hình học của chi tiết

Bài 48: Thể hiện kích thước và dung sai chi tiết

Bài 49: Xuất bản vẽ lắp ráp

Bài 50: Xuất bản vẽ sang file AutoCAD

Các khóa học khác tại CITL