Lập trình Zalo với Android SDK

Mô tả khóa học:

Nếu bạn là: 

– Sinh viên, học viên ngành công nghệ thông tin đang tìm hiểu về ứng dụng Zalo trên di động

– Nhân viên lập trình ứng dụng các doanh nghiệp, công ty bằng Java, Android

– Người đang tự học lập trình ứng dụng, muốn áp dụng những kiến thức mình đã học vào ứng dụng “xịn” như Zalo

– Thậm chí bạn chưa biết gì về lập trình ứng dụng Zalo và muốn khám phá chúng để hỗ trợ cho công việc bán hàng của bạn.

Khóa học sẽ cung cấp cho bạn trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình Java cũng như lập trình Android giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng Android hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

Nội dung khóa học chia thành 5 phần, giảng viên sẽ hướng dẫn và đồng hành cùng bạn từ những nội dung kiến thức nhỏ nhất, cơ bản nhất như giới thiệu về hệ sinh thái của Zalo Developers cho đến nội dung Social API: đăng bài lên trang nhật ký của user, lọc danh sách bạn bè nâng cao, cách gửi tin nhắn tự động … Tất cả để tạo những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Sandroid ngay trong quá trình học.

Sau khi học xong, bạn sẽ có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo. Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Lập trình Zalo với Android SDK

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Nếu bạn là: 

– Sinh viên, học viên ngành công nghệ thông tin đang tìm hiểu về ứng dụng Zalo trên di động

– Nhân viên lập trình ứng dụng các doanh nghiệp, công ty bằng Java, Android

– Người đang tự học lập trình ứng dụng, muốn áp dụng những kiến thức mình đã học vào ứng dụng “xịn” như Zalo

– Thậm chí bạn chưa biết gì về lập trình ứng dụng Zalo và muốn khám phá chúng để hỗ trợ cho công việc bán hàng của bạn.

Khóa học sẽ cung cấp cho bạn trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình Java cũng như lập trình Android giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng Android hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

Nội dung khóa học chia thành 5 phần, giảng viên sẽ hướng dẫn và đồng hành cùng bạn từ những nội dung kiến thức nhỏ nhất, cơ bản nhất như giới thiệu về hệ sinh thái của Zalo Developers cho đến nội dung Social API: đăng bài lên trang nhật ký của user, lọc danh sách bạn bè nâng cao, cách gửi tin nhắn tự động … Tất cả để tạo những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Sandroid ngay trong quá trình học.

Sau khi học xong, bạn sẽ có thể kiếm tiền từ Google Play nhờ các ứng dụng tự tạo. Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Khóa học có gì dành cho bạn:

✔️ Tìm hiểu Zalo Android SDK (cách tích hợp, login, Open API, tương tác với Zalo App…),

✔️ Những kiến thức cốt lõi cơ bản về 1 ứng dụng tích hợp Zalo Android SDK

✔️ Biết cách thức đăng nhập, xác thực, đăng xuất Zalo

✔️ Hướng dẫn cách làm việc với Open API (Mời sử dụng ứng dụng, đăng bài viết, gửi tin nhắn bạn bè, lấy danh sách bạn bè, lấy thông tin người dùng).

✔️ Hướng dẫn hiệu chỉnh nâng cao các bài viết trên trang nhật ký của User, tin nhắn tự động, hiệu chỉnh danh sách bạn bè,…)

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Tổng quan Khóa học

Bài 1: Giới thiệu Khóa học Lập trình Zalo với Android SDK

Bài 2: Hệ Sinh Thái của Zalo Developers

Bài 3: Các API trong Zalo Developers

Bài 4: Các SDK trong Zalo Developers

Bài 5: Tổng kết phần giới thiệu

Phần 2: Tích hợp Zalo Android SDK

Bài 6: Giới thiệu kiến thức Tích hợp Zalo Android SDK

Bài 7: Bước 1: Tạo dự án Android trong Android Studio

Bài 8: Bước 2: Đăng ký ứng dụng cho Android trên Zalo Me

Bài 9: Bước 3: Thêm thư viện Zalo Android SDK vào build gradle

Bài 10: Bước 4: Cấu hình appID

Bài 11: Bước 5: Cấu hình ZaloSDKApplication

Bài 12: Bước 6: Thêm Proguard cho Android ZaloSDK

Bài 13: Tổng kết phần Tích hợp Zalo Android SDK

Phần 3: Login

Bài 14: Giới thiệu kiến thức phần Login

Bài 15: Đăng nhập Zalo bằng Android ZaloSDK

Bài 16: Xác minh lại OAuth Code

Bài 17: Xem Profile Zalo của tài khoản đăng nhập-phần 1

Bài 18: Xem Profile Zalo của tài khoản đăng nhập-phần 2

Bài 19: Xem Profile Zalo của tài khoản đăng nhập-phần 3

Bài 20: Đăng xuất

Bài 21: Tổng kết phần login

Phần 4: Social API

Bài 22: Giới thiệu kiến thức phần Social API

Bài 23: Gửi xét duyệt sử dụng Social API

Bài 24: Đăng bài viết lên trang nhật ký của user-phần 1

Bài 25: Đăng bài viết lên trang nhật ký của user-phần 2

Bài 26: Đăng bài viết lên trang nhật ký của user-phần 3

Bài 27: Lấy danh sách bạn bè chưa sử dụng ứng dụng- phần 1

Bài 28: Lấy danh sách bạn bè chưa sử dụng ứng dụng- phần 2

Bài 29: Mời sử dụng ứng dụng – phần 1

Bài 30: Mời sử dụng ứng dụng – phần 2

Bài 31: Lấy danh sách bạn bè đã sử dụng ứng dụng

Bài 32: Hiệu chỉnh hiển thị danh sách bạn bè nâng cao- phần 1

Bài 33: Hiệu chỉnh hiển thị danh sách bạn bè nâng cao- phần 2

Bài 34: Hiệu chỉnh hiển thị danh sách bạn bè nâng cao- phần 3

Bài 35: Hiệu chỉnh hiển thị danh sách bạn bè nâng cao- phần 4

Bài 36: Gửi tin nhắn tới bạn bè- phần 1

Bài 37: Gửi tin nhắn tới bạn bè- phần 2

Bài 38: Tổng kết phần Social API

Phần 5: Tổng kết khóa học

Bài 39: Tổng kết Khóa học Lập trình Zalo với Android SDK

Các khóa học khác tại CITL