KIDS 7

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về các từ vựng về đất nước, các vật dụng trong cặp, động vật, đồ lưu niệm
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng ghi nhớ từ vựng hiệu quả
✔️ Khả năng nghe tiếng Anh cơ bản
✔️ Khả năng nói tiếng Anh cơ bản

Học phí:

5.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: KIDS 7
– Thời lượng: 48 tiết
– Giáo trình:
+ Krause, A.; Cossu, G. (2017). Superkids New Edition Student’s Book 4. Pearson Education.
+ Cambridge English Language Assessment. (2017). Cambridge English Movers 1 for Revised Exam from 2018 Student’s Book: Authentic Examination Papers (Cambridge Young Learners English Tests) 1st Edition. Cambridge English.

Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về các từ vựng về đất nước, các vật dụng trong cặp, động vật, đồ lưu niệm
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng ghi nhớ từ vựng hiệu quả
✔️ Khả năng nghe tiếng Anh cơ bản
✔️ Khả năng nói tiếng Anh cơ bản

Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học này dành cho các em nhỏ sau khi hoàn thành khóa học KIDS 7. Khóa học được biên soạn với nội dung được nâng cấp hơn so với các cấp độ trước đó. Học sinh sẽ được học về những từ vựng rộng hơn cũng như những đoạn hội thoại dài hơn. Trong suốt khóa học, học sinh sẽ học chương trình 4 kỹ năng kết hợp để học ngôn ngữ toàn diện.
Introduce Rules, Materials, Students
Unit 1: Countries
Unit 2: In My Backpack
Unit 3: Animals in Australia
Unit 4: Souvenirs in Japan
Unit 5: A Family in Mexico

Các khóa học khác tại CITL