Thành thạo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính trên Excel

CEO – Công ty TNHH Vạn Phát Group Hiểu được đúng quy trình vận hành kế toán thực tế, biết làm sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính, nâng cao nghiệp vụ kỹ năng cả về kế toán lẫn tin học văn phòng