MLM 2.0 – Bí mật hệ thống MLM vận hành tự động

Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hanaco Trang bị đủ kỹ năng, phương pháp, hiểu rõ về giá trị của ngành kinh doanh hiện đại. hiểu được công thức thành công trong kinh doanh theo mạng.