Phương pháp sư phạm

Giáo dục trung học phổ thông chịu trách nhiệm phát triển hơn nữa sở thích và đặc điểm cá nhân của học sinh, chẳng hạn như thói quen học tập tốt, khả năng nhận thức và năng lực cảm xúc xã hội lành mạnh. Nó chuẩn bị cho học sinh sự độc lập trong nghề nghiệp tương lai của họ và giúp họ lập kế hoạch phù hợp.

Các giải pháp cho học sinh trung học phổ thông về STEM của SIU được thiết kế để phát triển các kỹ năng mã hóa và tư duy bậc cao của học sinh. Chúng bao gồm các tài nguyên giảng dạy được trang bị tốt và các dự án lập trình phức tạp, cũng như thúc đẩy sự phát triển của tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Học sinh được khuyến khích đảm nhận vai trò của các nhà đổi mới và doanh nhân. Phạm vi sản phẩm lý tưởng cho việc học tập dựa trên yêu cầu và thực hành với sự tiến triển tự nhiên sang các chủ đề khoa học và công nghệ phức tạp.

mBot2 + CyberPi: mBot2 là một robot giáo dục thế hệ tiếp theo được thiết kế cho giáo dục trung học, cung cấp trình độ đầu vào thấp nhưng mở rộng đến mức trần giáo dục cao hơn.Nó được cung cấp bởi CyberPi, một bộ vi điều khiển dành cho giáo dục với các cải tiến như khả năng kết nối mạng, điều khiển chính xác, … mBot2 được thiết kế để học sinh thực hiện các bài học tương tác và thông minh hấp dẫn, thú vị và phản ánh các ứng dụng trong thế giới thực bằng các công nghệ tiên tiến, bao gồm robot, AI, IoT và Khoa học dữ liệu. Với trải nghiệm học tập mã hóa nâng cao của mBlock, mBot2 cho phép học sinh và nhà giáo dục bắt đầu với phương pháp mã hóa dựa trên khối, sau đó chuyển đổi liền mạch sang mã hóa hướng đối tượng với Python, tất cả trong cùng một môi trường.

CyberPi: CyberPi là một bộ vi điều khiển mạnh mẽ và linh hoạt dành cho giáo dục. Các cảm biến tích hợp, màn hình đủ màu và khả năng giao tiếp Wi-Fi của nó tạo ra phạm vi bao phủ rộng rãi các chủ đề trong chương trình giảng dạy về Khoa học Máy tính, Người máy, Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo, cũng như các lĩnh vực khác của chương trình giảng dạy: Toán học, Vật lý, …

Kiểm soát chính xác: Các động cơ mã hóa trên mBot2 có thể được điều khiển chính xác bằng vòng quay, tốc độ và vị trí của chúng, giúp tích hợp khái niệm Toán học, Vật lý và Kỹ thuật.

Mô-đun nâng cao: mBot2 đi kèm với Ultrasonic thế hệ tiếp theo, với cảm biến chiếu sáng và Quad RGB để phát hiện màu sắc trong khi theo dõi các đường trên bốn điểm cùng một lúc, mang lại hiệu suất và tính nhất quán cực kỳ chính xác. Nó có thể được mở rộng hơn nữa với nhiều mô-đun điện tử thông minh mBuild và các bộ phận cấu trúc của Makeblock Education.

Lập trình python: Khám phá ngôn ngữ lập trình Python 3 mạnh mẽ trong AI, IoT và Khoa học dữ liệu, trở thành người giải quyết vấn đề thực sự và người suy nghĩ độc lập. Khi sẵn sàng lập trình chỉ bằng ngôn ngữ dựa trên văn bản, trình soạn thảo mBlock Python cung cấp một môi trường giàu tính năng để sinh viên làm quen với lập trình bằng Python.Trình chỉnh sửa mBlock 5 Python mang đến trải nghiệm tuyệt vời để kích hoạt lập trình Python trên CyberPi. Trình chỉnh sửa Python cung cấp trải nghiệm Python 3 đầy đủ và bao gồm CyberPi dưới dạng thư viện được lập trình cùng với nhiều thư viện khác do cộng đồng Python cung cấp, bao gồm thư viện AI TensorFlow và thư viện đồ họa TurtleDraw.

Các khóa học

Video clip