Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint

Chuyên viên tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, hệ thống ERP Giúp bạn nắm được kiến thức cơ bản và nâng cao về cách sử dụng phần mềm PowerPoint, hoàn thiện kĩ năng làm bài thuyết trình ở mức độ cơ bản và nâng cao.