Tiếng Trung Quốc trung cấp 1

Mô tả khóa học:

✔️ Kiến thức về cuộc sống;
✔️ Khả năng tạo câu bằng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp;
✔️ Khả năng giao tiếp và miêu tả các chủ đề quen thuộc;
✔️ Khả năng tạo đoạn đơn giản;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng trung tương đương chuẩn tiền HSK3.

Học phí:

2.400.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Trung Quốc trung cấp 1
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Kiến thức về cuộc sống;
✔️ Khả năng tạo câu bằng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp;
✔️ Khả năng giao tiếp và miêu tả các chủ đề quen thuộc;
✔️ Khả năng tạo đoạn đơn giản;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng trung tương đương chuẩn tiền HSK3.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học tiếng Trung Quốc trung cấp 1 gồm 10 bài, mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, chú thích về văn hóa và cách sử dụng từ vựng, bài tập và bài đọc thêm. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, hướng dẫn và giúp học viên rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Trung, nắm vững 450 chữ và từ (trong đó có 300 từ của sơ cấp 1 & 2 và 150 từ của cấp độ này) và biết cách sử dụng các mẫu câu thường dùng. Sau khoá học, học viên đạt trình độ tương đương chuẩn tiền HSK3.
Bài 1: 周末你有什么打算
Bài 2: 他什么时候回来
Bài 3: 桌子上放着很多饮料
Bài 4: 她总是笑着跟客人说话
Bài 5: 我最近越来越胖了
Bài 6: 怎么突然找不到了
Bài 7: 我跟她都认识五年了
Bài 8: 你去哪儿我就去哪儿
Bài 9: 她的汉语说得跟中国人一样好
Bài 10: 数学比历史难多了

Các khóa học khác tại CITL