Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ

Giảng viên tại nhiều trung tâm uy tín về Công nghệ thông tin Với 3 giờ với 30 bài học online với Unica giúp bạn nắm được từ cơ bản đến nâng cao Các tính năng, hàm cơ bản trong excel giúp việc quản lý, bảo mật hiệu quả