SMART CHOICE 3

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về ngữ pháp, từ vựng
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng tiếp cận và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả
✔️ Khả năng giao tiếp và học tập một cách hiệu quả hơn

Học phí:

5.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: SMART CHOICE 3
– Thời lượng: 48 tiết
– Giáo trình:
+ Ken, W.; Healy, T. (2020). Smart Choice 2, 4th edition. OUP
+ Cambridge English Language Assessment. (2018). Cambridge English Flyers 2 for Revised Exam from 2018 Student’s Book: Authentic Examination Papers (Cambridge Young Learners English Tests) 1st Edition. Cambridge English

Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về ngữ pháp, từ vựng
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng tiếp cận và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả
✔️ Khả năng giao tiếp và học tập một cách hiệu quả hơn

Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học này được thiết kế dành cho học sinh đã hoàn thành khóa học Smart Choice 2. Khóa học giúp người học phát triển kỹ năng ngôn ngữ của họ trong các chủ đề cơ bản từ vựng hàng ngày cho đến luyện ngữ pháp và phát âm. Được sắp xếp một cách rõ ràng và có tính thực tế, khóa học bao gồm các bài học thú vị và bài kiểm tra giúp người học kiểm tra và cải thiện kỹ năng của mình. Ngoài ra, khóa học còn có các hướng dẫn phát âm và bài tập luyện viết để người học có thể liên kết kiến thức của mình với các kỹ năng ngôn ngữ khác.
Introduce Rules, Materials, Students
Unit 0: Essential English
Unit 1: How was your vacation?
Unit 2: I think it’s exciting!
Unit 3: Do it before you’re 30!
Unit 4: The best place in the world!
Unit 5: Where’s the party?
Unit 6: You should try it!

Các khóa học khác tại CITL