Làm chủ tài chính cá nhân – Kiến tạo cuộc đời

Chủ tịch HĐQT Nhân Hòa Group, sở hữu và đồng sở hữu 18 Công ty Khoá học Làm chủ tài chính cá nhân – Kiến tạo cuộc đời giúp bạn làm chủ chi tiêu, tránh mù tài chính cá nhân, chi tiêu thông minh, giảm ngay 10 – 35% chi tiêu trong cuộc sống