Làm chủ Excel trong 6h

Chuyên gia trong lĩnh vực Phân tích số liệu (data analysis). Khóa học được thiết kế như một cuốn từ điển về Excel với kết cấu đề cương phân chia rành mạch theo các chức năng và các hàm thông dụng để người học dễ dàng tra cứu thông tin.