KIDS 11

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về các từ vựng về kỳ nghỉ, cắm trại, các hoạt động ở bãi biển
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng ghi nhớ từ vựng hiệu quả
✔️ Khả năng nghe tiếng Anh cơ bản
✔️ Khả năng nói tiếng Anh cơ bản

Học phí:

5.000.000

Thông tin chung

– Tên khóa học: KIDS 11
– Thời lượng: 48 tiết
– Giáo trình:
+ Krause, A.; Cossu, G. (2017). Superkids New Edition Student’s Book 6. Pearson Education.
+ Cambridge English Language Assessment. (2018). Cambridge English Movers 1 for Revised Exam from 2018 Student’s Book: Authentic Examination Papers (Cambridge Young Learners English Tests) 1st Edition. Cambridge English.+ Krause, A.; Cossu, G. (2017). Superkids New Edition Student’s Book 5. Pearson Education.

Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có được:
✔️ Kiến thức về các từ vựng về kỳ nghỉ, cắm trại, các hoạt động ở bãi biển
✔️ Khả năng sử dụng các mẫu câu đơn giản thường dùng trong cuộc sống hằng ngày
✔️ Khả năng ghi nhớ từ vựng hiệu quả
✔️ Khả năng nghe tiếng Anh cơ bản
✔️ Khả năng nói tiếng Anh cơ bản

Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học này dành cho các em nhỏ sau khi hoàn thành khóa học KIDS 11. Khóa học được biên soạn với các hoạt động tương tác giúp các em học sinh thực hành tiếng Anh một cách hiệu quả, từ vựng và ngữ pháp trong một ngữ cảnh thực tế. Bên cạnh đó, khóa học cũng cung cấp cho học sinh nhiều bài tập giúp các em kiểm tra và củng cố kiến thức của mình và hình ảnh đẹp và tính thực tế cao, giúp học sinh hứng thú và tạo động lực trong quá trình học tập tiếng Anh. Trong suốt khóa học, học sinh sẽ học chương trình 4 kỹ năng kết hợp để học ngôn ngữ toàn diện.
Introduce Rules, Materials, Students
Unit 1: Summer Vacation
Unit 2: Lost in Hawaii
Unit 3: Summer Camp in Canada
Unit 4: On Safari in South Africa
Unit 5: Having Fun at the Beach

Các khóa học khác tại CITL