Chứng chỉ mạng quốc tế CCNA – Security nâng cao

Mô tả khóa học:

Khóa học được tổ chức theo giáo trình đào tạo chuyên gia bảo mật mạng quốc tế CCNA Security (Chiếm 35% kiến thức của khóa học CCNA Security) và CCNP Security (300-209 SIMOS, 300-206 SENSS) của học viện mạng Cisco.
Trước khi bắt tay nghiên cứu cơ chế hoạt động và cách cấu hình các dòng Firewall khác thì người học nên có kiến thức nền: công nghệ Firewall là gì? cơ chế vận hành ra sao? cách thức cấu hình như thế nào? Khóa học tập trung phân tích các công nghệ liên quan đến thiết bị bảo mật Firewall ASA đi vào trọng tâm đáp ứng nhu cầu công việc của các kỹ sư mạng vận hành cũng như triển khai, khắc phục sự cố.

Học phí:

2.800.000

Chứng chỉ mạng quốc tế CCNA – Security nâng cao

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: CCNA Security – nâng cao
– Đối tượng tuyển sinh: Các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật viên quản trị máy tính tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; các bạn học sinh có đam mê.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 60 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 5 ngày.

2. Giới thiệu

Khóa học được tổ chức theo giáo trình đào tạo chuyên gia bảo mật mạng quốc tế CCNA Security (Chiếm 35% kiến thức của khóa học CCNA Security) và CCNP Security (300-209 SIMOS, 300-206 SENSS) của học viện mạng Cisco.
Trước khi bắt tay nghiên cứu cơ chế hoạt động và cách cấu hình các dòng Firewall khác thì người học nên có kiến thức nền: công nghệ Firewall là gì? cơ chế vận hành ra sao? cách thức cấu hình như thế nào? Khóa học tập trung phân tích các công nghệ liên quan đến thiết bị bảo mật Firewall ASA đi vào trọng tâm đáp ứng nhu cầu công việc của các kỹ sư mạng vận hành cũng như triển khai, khắc phục sự cố.

3. Nội dung tóm tắt khóa học

Nội dung khóa học tập trung phân tích cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị mạng (máy tính, thiết bị chuyển mạch Switch, thiết bị định tuyến Router, tường lửa Firewall); cơ chế hoạt động của các giao thức mạng; các kỹ thuật sử dụng trên hệ thống mạng LAN nội bộ trong doanh nghiệp, phòng net, hộ gia đình và các kỹ thuật sử dụng trên hệ thống mạng diện rộng WAN mà nhiều doanh nghiệp, tổ chức hiện đang sử dụng. Đặc biệt, khóa học tập trung phân tích cơ chế hoạt động của thiết bị tường lửa Firewall ASA, cách thức cấu hình, kiểm tra và đánh giá mức độ bảo mật của hạ tầng mạng doanh nghiệp.

4. Nội dung chi tiết của khóa học

Chương 1: Tổng quan về Firewall
Bài 1: Firewall có khả năng lọc dữ liệu ở hầu hết tất cả các lớp của mô hình OSI
Bài 2: Firewall có thể được triển khai ở nhiều cấp, nhiều lớp trên hạ tầng mạng
Chương 2: Cấu hình cơ bản Firewall ASA
Bài 1: Khởi động và kết nối vào giao diện cấu hình bằng dòng lệnh của thiết bị
Bài 2: Khảo sát các chế độ dòng lệnh của thiết bị
Bài 3: Thiết lập mật khẩu Console và mật khẩu Enable trên thiết bị
Bài 4: Khai báo địa chỉ IP trên các cổng giao tiếp của thiết bị
Bài 5: Lưu cấu hình và khởi động lại thiết bị
Bài 6: Xóa cấu hình và khởi động lại thiết bị
Bài 7: Lưu cấu hình của thiết bị lên TFTP Server
Bài 8: Lưu cấu hình của thiết bị lên FTP Server
Bài 9: Backup và Upgrade hệ điều hành của thiết bị bằng TFTP Server
Chương 3: Password và Firmware recovery
Bài 1: Hướng dẫn Crack mật khẩu trên Firewall ASA
Bài 2: Hướng dẫn khôi phục hệ điều hành trên Firewall ASA
Chương 4: Quản trị từ xa
Bài 1: Xác thực Telnet bằng Password
Bài 2: Xác thực Telnet bằng Username và Password
Bài 3: Cấu hình SSH trên ASA cho phép quản trị từ xa
Chương 5: Hướng dẫn sử dụng ASDM
Bài 1: Nâng cấp ASDM Image trên Firewall ASA bằng FTP Server
Bài 2: Cấu hình Firewall ASA cho phép truy cập bằng ASDM
Bài 3: Thay đổi mật khẩu Console trên thiết bị
Bài 4: Thay đổi mật khẩu Enable trên thiết bị
Bài 5: Khai báo địa chỉ IP trên các cổng giao tiếp của thiết bị
Bài 6: Lưu cấu hình và khởi động lại thiết bị
Bài 7: Xóa cấu hình và Load cấu hình mặc định
Bài 8: Lưu cấu hình của thiết bị lên TFTP Server
Bài 9: Backup và Restore cấu hình của thiết bị thông qua ASDM
Bài 10: Backup và Upgrade hệ điều hành của thiết bị bằng TFTP Server
Bài 11: Upgrade hệ điều hành của thiết bị thông qua ASDM
Bài 12: Xác thực Telnet bằng Username và Password
Chương 6: Giao thức cấp IP động DHCP
Bài 1: Cấu hình DHCP Server trên Firewall ASA

 

Các khóa học khác tại CITL