Đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh là gì?

Ngôn ngữ Anh là một ngành học chuyên nghiên cứu, sử dụng tiếng Anh để người học có thể làm chủ và giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Ngôn ngữ Anh mang đến nhiều cơ hội cho các bạn trẻ mong muốn làm việc tại môi trường kinh tế hội nhập với các doanh nghiệp nước ngoài.
Ngoài kiến thức chung và chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa và văn học, … chương trình còn cung cấp các kiến thức bổ trợ về kinh tế, xuất nhập khẩu, quan hệ quốc tế, … cũng như các kiến thức, kỹ năng mềm giúp người học làm việc hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn sử dụng tiếng Anh.
Đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh có thời gian đào tạo ngắn, chương trình đào tạo như chính quy. Học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng internet.
Số tín chỉ (đại học văn bằng 1): 120 tín chỉ.
Học phí: 350.000đ/tín chỉ.
Có đào tạo từ xa liên thông từ trung cấp, cao đẳng và văn bằng 2.

TIỀM NĂNG CỦA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

 • Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong giao thương quốc tế hiện nay
 • Khoảng 2 tỷ người trên thế giới nói Tiếng Anh
 • Chỉ 5% lực lượng lao động Việt Nam giao tiếp bằng tiếng Anh lưu loáttop forex review

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Chương trình tập trung phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và xây dựng kĩ năng nghề nghiệp trong các lĩnh vực thương mại; 40% môn học với giảng viên nước ngoài
 • Chương trình ngoại khóa đa dạng, giúp sinh viên thực hành ngôn ngữ và trải nghiệm văn hóa
 • Có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp và các giảng viên bản ngữ

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Thư ký / Phiên dịch thương mại tại các công ty liên doanh và nước ngoài
 • Biên dịch viên, biên tập viên tại các cơ quan báo đài
 • Chuyên viên phân tích thiết kế hệ thống, quản lý dữ liệu
 • Chuyên viên kinh doanh, nhân sự, xuất nhập khẩu, …
 • Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, công ty

TỐ CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ HỌC NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Bạn hãy điền các thông tin đăng ký trực tuyến bên dưới. Sau đó, Viện sẽ liên lạc với bạn để hướng dẫn chi tiết.  Chương trình đào tạo từ xa hệ đại học

  Ngành Ngôn ngữ Anh

  HỌC KỲ 1
  Học phần bắt buộc
  Giáo dục thể chất 1 *
  Mã môn học: 060024
  Mã học phần: 0101060024
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Đọc hiểu 1 (Reading 1)
  Mã môn học: 120131
  Mã học phần: 0101120131
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Viết 1 (Writing 1)
  Mã môn học: 120134
  Mã học phần: 0101120134
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  Luyện âm tiếng Anh (English Pronunciation Practice)
  Mã môn học: 121250
  Mã học phần: 0101121250
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Nghe – Nói 1 (Listening – Speaking 1)
  Mã môn học: 121647
  Mã học phần: 0101121647
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  Phương pháp học đại học và tư duy sáng tạo
  Mã môn học: 121909
  Mã học phần: 0101121909
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  HỌC KỲ 2
  Học phần bắt buộc
  Giáo dục thể chất 2 *
  Mã học phần: 060025
  Mã học phần: 0101060025
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Đọc hiểu 2 (Reading 2)
  Mã môn học: 120132
  Mã học phần: 0101120132
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120131
  Viết 2 (Writing 2)
  Mã môn học: 120135
  Mã học phần: 0101120135
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  *HP học trước: 120134
  Ngữ âm và Âm vị học (Phonetics – Phonology)
  Mã môn học: 120140
  Mã học phần: 0101120140
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 121250
  Nghe – Nói 2 (Listening – Speaking 2)
  Mã môn học: 121728
  Mã học phần: 0101121728
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  *HP học trước: 121647
  Kỹ năng giao tiếp cơ bản
  Mã môn học: 121906
  Mã học phần: 0101121906
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  MOS Word
  Mã học phần: 121912
  Mã học phần: 0101121912
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  Học phần tự chọn
  Tiếng Nhật 1 (Japanese 1)
  Mã môn học: 121913
  Mã học phần: 0101121913
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Trung 1 (Chinese 1)
  Mã môn học: 122000
  Mã học phần: 0101122000
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Hàn 1
  Mã môn học: 122006
  Mã học phần: 0101122006
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 3
  Học phần bắt buộc
  Giáo dục thể chất 3 *
  Mã môn học: 060026
  Mã học phần: 0101060026
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Giáo dục quốc phòng
  Mã môn học: 060029
  Mã học phần: 0101060029
  Số tín chỉ: 8(5, 3, 16)
  Đọc hiểu 3 (Reading 3)
  Mã môn học: 120133
  Mã học phần: 0101120133
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120132
  Viết 3 (Writing 3)
  Mã môn học: 120136
  Mã học phần: 0101120136
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120135
  Nghe – Nói 3 (Listening – Speaking 3)
  Mã môn học: 121729
  Mã học phần: 0101121729
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  *HP học trước: 121728
  Kỹ năng giao tiếp nâng cao
  Mã môn học: 121907
  Mã học phần: 0101121907
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 121906
  MOS Excel
  Mã môn học: 121910
  Mã học phần: 0101121910
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  Học phần tự chọn
  Tiếng Nhật 2 (Japanese 2)
  Mã môn học: 121914
  Mã học phần: 0101121914
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 121913
  Tiếng Trung 2 (Chinese 2)
  Mã môn học: 122001
  Mã học phần: 0101122001
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122000
  Tiếng Hàn 2
  Mã môn học: 122007
  Mã học phần: 0101122007
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122006
  HỌC KỲ 4
  Học phần bắt buộc
  Viết 4 (Writing 4)
  Mã môn học: 120231
  Mã học phần: 0101120231
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120136
  Đọc hiểu 4 (Reading 4)
  Mã môn học: 120233
  Mã học phần: 0101120233
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120133
  Nghe – Nói 4 (Listening – Speaking 4)
  Mã môn học: 121730
  Mã học phần: 0101121730
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 121729
  MOS Powerpoint
  Mã môn học: 121911
  Mã học phần: 0101121911
  Số tín chỉ: 2(1, 1, 4)
  Triết học Mác – Lênin
  Mã môn học: 122791
  Mã học phần: 0101122643
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Học phần tự chọn
  Tiếng Nhật 3 (Japanese 3)
  Mã môn học: 121915
  Mã học phần: 0101121915
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 121914
  Tiếng Trung 3 (Chinese 3)
  Mã môn học: 122002
  Mã học phần: 0101122002
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122001
  Tiếng Hàn 3
  Mã môn học: 122008
  Mã học phần: 0101122008
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122007
  HỌC KỲ 5
  Học phần bắt buộc
  Quản trị hành chính văn phòng
  Mã môn học: 100062
  Mã học phần: 0101100062
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Kỹ năng thuyết trình (Presentation Skills)
  Mã môn học: 120137
  Mã học phần: 0101120137
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 121730
  Hình vị – Cú pháp học (Morpho-Syntax)
  Mã môn học: 121251
  Mã học phần: 0101121251
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120140
  Kinh tế chính trị Mác – Lênin
  Mã môn học: 122792
  Mã học phần: 0101122792
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Học phần tự chọn
  Tiếng Nhật 4 (Japanese 4)
  Mã môn học: 121916
  Mã học phần: 0101121916
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 121915
  Tiếng Trung 4 (Chinese 4)
  Mã môn học: 122003
  Mã học phần: 0101122003
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122002
  Tiếng Hàn 4
  Mã môn học: 122009
  Mã học phần: 0101122009
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122008
  HỌC KỲ 6
  Học phần bắt buộc
  Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Mã môn học: 060020
  Mã học phần: 0101060020
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Ngữ nghĩa học (Semantics)
  Mã môn học: 120142
  Mã học phần: 0101120142
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Tiếng Anh thương mại 1 (Business English 1)
  Mã môn học: 120147
  Mã học phần: 0101120147
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120230
  Văn hoá Anh-Mỹ (British – American Culture)
  Mã môn học: 120966
  Mã học phần: 0101120966
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Học phần tự chọn
  Tiếng Nhật 5 (Japanese 5)
  Mã môn học: 121917
  Mã học phần: 0101121917
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 121916
  Tiếng Trung 5 (Chinese 5)
  Mã môn học: 122004
  Mã học phần: 0101122004
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122003
  Tiếng Hàn 5
  Mã môn học: 122010
  Mã học phần: 0101122010
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122009
  HỌC KỲ 7
  Học phần bắt buộc
  Pháp luật đại cương
  Mã môn học: 060023
  Mã học phần: 0101060023
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Mã môn học: 060034
  Mã học phần: 0101060034
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Tiếng Anh thương mại 2 (Business English 2)
  Mã môn học: 120148
  Mã học phần: 0101120148
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120147
  Tiếng Anh Sales and Marketing (English for Sales and Marketing)
  Mã môn học: 122498
  Mã học phần: 0101122498
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Học phần tự chọn
  Tiếng Nhật 6 (Japanese 6)
  Mã môn học: 121918
  Mã học phần: 0101121918
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 121917
  Tiếng Trung 6 (Chinese 6)
  Mã môn học: 122005
  Mã học phần: 0101122005
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122004
  Tiếng Hàn 6
  Mã môn học: 122011
  Mã học phần: 0101122011
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122010
  HỌC KỲ 8
  Học phần bắt buộc
  Thực tập chuyên ngành
  Mã môn học: 120185
  Mã học phần: 0101120185
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120148
  Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology)
  Mã môn học: 120600
  Mã học phần: 0101120600
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 120597
  Tiếng Anh chăm sóc khách hàng (English for Customer Care)
  Mã môn học: 121733
  Mã học phần: 0101121733
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Học phần tự chọn
  Biên dịch thương mại 1 (Business Translation 1)
  Mã môn học: 120419
  Mã học phần: 0101120419
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120228
  Biên dịch du lịch 1 (Tourism Translation 1)
  Mã môn học: 120420
  Mã học phần: 0101120420
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120228
  Phiên dịch thương mại 1 (Business Interpretation 1)
  Mã môn học: 120421
  Mã học phần: 0101120421
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120274
  Phiên dịch du lịch 1 (Tourism Interpretation 1)
  Mã môn học: 120422
  Mã học phần: 0101120422
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120274
  HỌC KỲ 9
  Học phần bắt buộc
  Thư tín thương mại (Business Correspondence)
  Mã môn học: 120161
  Mã học phần: 0101120161
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120228
  Tiếng Anh đàm phán (English for Negotiating)
  Mã môn học: 121731
  Mã học phần: 0101121731
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Học phần tự chọn
  Biên dịch thương mại 2 (Business Translation 2)
  Mã môn học: 120423
  Mã học phần: 0101120423
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120228
  Phiên dịch thương mại 2 (Business Interpretation 2)
  Mã môn học: 120424
  Mã học phần: 0101120424
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120421
  Biên dịch du lịch 2 (Tourism Translation 2)
  Mã môn học: 120425
  Mã học phần: 0101120425
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120420
  Phiên dịch du lịch 2 (Tourism Interpretation 2)
  Mã môn học: 120426
  Mã học phần: 0101120426
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120274
  HỌC KỲ 10
  Học phần bắt buộc
  Thực tập tốt nghiệp (Job Placement)
  Mã môn học: 120605
  Mã học phần: 0101120605
  Số tín chỉ: 4(0, 4, 8)
  *HP học trước: 120185
  Học phần tự chọn
  Khoá luận tốt nghiệp (Graduation Project)
  Mã môn học: 120606
  Mã học phần: 0101120606
  Số tín chỉ: 8(8, 0, 16)
  Các môn thay thế Khóa luận
  Khởi nghiệp
  Mã môn học: 121870
  Mã học phần: 0101121870
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Tiếng Anh quản trị nhân sự (English for Human Resource Management)
  Mã môn học: 122226
  Mã học phần: 0101122226
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Quản lý dự án
  Mã môn học: 123090
  Mã học phần: 0101123090
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Ghi chú: Số tín chỉ a(b, c, d) ký hiệu ở đây có nghĩa như sau: a là tổng số tín chỉ, b là số tín chỉ lý thuyết, c là số tín chỉ thực hành và d là số tín chỉ tự học

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA