Đào tạo từ xa ngành Luật

Ngành luật là đơn vị cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh một loại quan hệ xã hội có cùng tính chất, nội dung thuộc một lĩnh vực đời sống xã hội nhất định.
Khi theo học ngành luật, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức luật bao quát ở hầu hết các lĩnh vực. Sinh viên sẽ được đào tạo kiến thức chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, kiến thức về chính trị và các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật.
Đào tạo từ xa ngành Luật có thời gian đào tạo ngắn, chương trình đào tạo như chính quy. Học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng internet.
Số tín chỉ (đại học văn bằng 1): 120 tín chỉ.
Học phí: 350.000đ/tín chỉ.
Có đào tạo từ xa liên thông từ trung cấp, cao đẳng và văn bằng 2.

TIỀM NĂNG CỦA NGÀNH LUẬT

 • Theo Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã có 109 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, do đó hành lang pháp lý và các vấn đề về chính sách kinh tế, thương mại chuẩn mực cần phải được các cơ quan, doanh nghiệp chú trọng bằng cách trang bị cho đơn vị mình đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật kinh tế. Nhu cầu nhân lực ngành này ngày càng tăng là tất yếu.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Sinh viên sẽ được tham quan thực tế tại các Công ty luật, Văn phòng luật sư, Tòa án… gặp gỡ Lãnh đạo các Cơ quan, Doanh nghiệp chia sẻ về những kinh nghiệm hành nghề trong tương lai.
 • Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm của BVU và từ các Công ty luật, Văn phòng Luật sư, Tòa án, …

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Chuyên viên pháp lý phụ trách những công việc liên quan đến đàm phán, sọan thảo, ký kết hợp đồng; đề xuất giải pháp xử lý tình huống pháp lý trong kinh doanh
 • Tại các cơ quan tư pháp: Tòa án các cấp, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp
 • Tại các Công ty luật, Văn phòng luật sư, Văn phòng công chứng, Văn phòng Thừa phát lại, Trung tâm trọng tài thương mại
 • Tại các cơ quan nhà nước khác,…

TỐ CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ HỌC NGÀNH LUẬT

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Bạn hãy điền các thông tin đăng ký trực tuyến bên dưới. Sau đó, Viện sẽ liên lạc với bạn để hướng dẫn chi tiết.  Chương trình đào tạo từ xa hệ đại học

  Ngành Luật

  HỌC KỲ 1
  Học phần bắt buộc
  Giáo dục thể chất 1 *
  Mã môn học: 060024
  Mã học phần: 0101060024
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Phương pháp học đại học và tư duy sáng tạo
  Mã môn học: 121909
  Mã học phần: 0101121909
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Lý luận về nhà nước và pháp luật
  Mã môn học: 122642
  Mã học phần: 0101122642
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Luật và nghề luật
  Mã môn học: 122644
  Mã học phần: 0101122644
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Tâm lý học
  Mã môn học: 122646
  Mã học phần: 0101122646
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Triết học Mác – Lênin
  Mã môn học: 122791
  Mã học phần: 0101122791
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 2
  Học phần bắt buộc
  Giáo dục thể chất 2 *
  Mã học phần: 060025
  Mã học phần: 0101060025
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Kỹ năng giao tiếp cơ bản
  Mã môn học: 121906
  Mã học phần: 0101121906
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  MOS Word
  Mã học phần: 121912
  Mã học phần: 0101121912
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  Kinh tế chính trị Mác – Lênin
  Mã môn học: 122792
  Mã học phần: 0101122792
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Tiếng Anh 1A (English 1A)
  Mã môn học: 122837
  Mã học phần: 0101122837
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Anh 1B (English 1B)
  Mã môn học: 122838
  Mã học phần: 0101122838
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Anh 1C (English 1C)
  Mã môn học: 122839
  Mã học phần: 0101122839
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  HỌC KỲ 3
  Học phần bắt buộc
  Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Mã môn học: 060020
  Mã học phần: 0101060020
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Giáo dục thể chất 3 *
  Mã môn học: 060026
  Mã học phần: 0101060026
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Giáo dục quốc phòng
  Mã môn học: 060029
  Mã học phần: 0101060029
  Số tín chỉ: 8(5, 3, 16)
  Kỹ năng giao tiếp nâng cao
  Mã môn học: 121907
  Mã học phần: 0101121907
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  MOS Excel
  Mã môn học: 121910
  Mã học phần: 0101121910
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  Tiếng Anh 2A (English 2A)
  Mã môn học: 122840
  Mã học phần: 0101122840
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122837
  Tiếng Anh 2B (English 2B)
  Mã môn học: 122841
  Mã học phần: 0101122841
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122838
  Tiếng Anh 2C (English 2C)
  Mã môn học: 122842
  Mã học phần: 0101122842
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 122839
  HỌC KỲ 4
  Học phần bắt buộc
  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Mã môn học: 060034
  Mã học phần: 0101060034
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  MOS Powerpoint
  Mã môn học: 121911
  Mã học phần: 0101121911
  Số tín chỉ: 2(1, 1, 4)
  Luật Hiến pháp
  Mã môn học: 122643
  Mã học phần: 0101122643
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Anh 3A (English 3A)
  Mã môn học: 122843
  Mã học phần: 0101122843
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122840
  Tiếng Anh 3B (English 3B)
  Mã môn học: 122844
  Mã học phần: 0101122844
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122841
  Tiếng Anh 3C (English 3C)
  Mã môn học: 122845
  Mã học phần: 0101122845
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 122842
  HỌC KỲ 5
  Học phần bắt buộc
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Mã môn học: 060016
  Mã học phần: 0101060016
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế
  Mã môn học: 122645
  Mã học phần: 0101122645
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản
  Mã môn học: 122651
  Mã học phần: 0101122651
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Anh 4A (English 4A)
  Mã môn học: 122846
  Mã học phần: 0101122846
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122843
  Tiếng Anh 4B (English 4B)
  Mã môn học: 122847
  Mã học phần: 0101122847
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122844
  Học phần tự chọn
  Logic học
  Mã môn học: 122647
  Mã học phần: 0101122647
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Lịch sử nhà nước và pháp luật
  Mã môn học: 122654
  Mã học phần: 0101122654
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Xã hội học pháp luật
  Mã môn học: 122661
  Mã học phần: 0101122661
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  HỌC KỲ 6
  Học phần bắt buộc
  Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
  Mã môn học: 122648
  Mã học phần: 0101122648
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Luật Hành chính
  Mã môn học: 122649
  Mã học phần: 0101122649
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Pháp luật về đầu tư
  Mã môn học: 122657
  Mã học phần: 0101122657
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng anh chuyên ngành Luật
  Mã môn học: 123172
  Mã học phần: 0101123172
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Học phần tự chọn
  Luật Hôn nhân và gia đình
  Mã môn học: 122652
  Mã học phần: 0101122652
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Luật quốc tế về quyền con người
  Mã môn học: 122670
  Mã học phần: 0101122670
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Pháp luật về thương mại điện tử
  Mã môn học: 122676
  Mã học phần: 0101122676
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 7
  Học phần bắt buộc
  Thực tập chuyên ngành
  Mã môn học: 100100
  Mã học phần: 0101100100
  Số tín chỉ: 3(0, 3, 6)
  Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ
  Mã môn học: 122483
  Mã học phần: 0101122483
  Số tín chỉ: 3(0, 3, 6)
  Luật Lao động
  Mã môn học: 122664
  Mã học phần: 0101122664
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Luật Hình sự
  Mã môn học: 123232
  Mã học phần: 0101123232
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Học phần tự chọn
  Xây dựng văn bản pháp luật
  Mã môn học: 122656
  Mã học phần: 0101122656
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Luật đất đai
  Mã môn học: 122660
  Mã học phần: 0101122660
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  Mã môn học: 122678
  Mã học phần: 0101122678
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 8
  Học phần bắt buộc
  Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng
  Mã môn học: 122668
  Mã học phần: 0101122668
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Luật tố tụng dân sự
  Mã môn học: 122680
  Mã học phần: 0101122680
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Luật học so sánh
  Mã môn học: 122689
  Mã học phần: 0101122689
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Pháp luật cạnh tranh
  Mã môn học: 123173
  Mã học phần: 0101123173
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Học phần tự chọn
  Luật tố tụng hành chính và tố tụng hình sự
  Mã môn học: 122672
  Mã học phần: 0101122672
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại
  Mã môn học: 122674
  Mã học phần: 0101122674
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Luật biển quốc tế
  Mã môn học: 122683
  Mã học phần: 0101122683
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 9
  Học phần bắt buộc
  Luật sở hữu trí tuệ
  Mã môn học: 122671
  Mã học phần: 0101122671
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Luật Thuế
  Mã môn học: 122673
  Mã học phần: 0101122673
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Luật Thương mại quốc tế
  Mã môn học: 122685
  Mã học phần: 0101122685
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Học phần tự chọn
  Luật Môi trường
  Mã môn học: 120430
  Mã học phần: 0101120430
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Pháp luật kinh doanh bất động sản
  Mã môn học: 122677
  Mã học phần: 0101122677
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Pháp luật về chứng khoán
  Mã môn học: 122682
  Mã học phần: 0101122682
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 10
  Học phần bắt buộc
  Thực tập tốt nghiệp
  Mã môn học: 100101
  Mã học phần: 0101100101
  Số tín chỉ: 4(0, 4, 8)
  *HP học trước: 100100
  Học phần tự chọn
  Khoá luận tốt nghiệp
  Mã môn học: 100102
  Mã học phần: 0101100102
  Số tín chỉ: 8(8, 0, 16)
  Các môn thay thế Khóa luận
  Kỹ năng tư vấn pháp luật
  Mã môn học: 122684
  Mã học phần: 0101122684
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Kỹ năng hùng biện và tranh tụng
  Mã môn học: 122688
  Mã học phần: 0101122688
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Công tác pháp chế trong doanh nghiệp
  Mã môn học: 122690
  Mã học phần: 0101122690
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Ghi chú: Số tín chỉ a(b, c, d) ký hiệu ở đây có nghĩa như sau: a là tổng số tín chỉ, b là số tín chỉ lý thuyết, c là số tín chỉ thực hành và d là số tín chỉ tự học

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA