Đào tạo từ xa ngành Logistics

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management) là bộ môn khoa học quản trị quá trình lưu chuyển vật tư hàng hóa, dịch vụ một cách tối ưu và hiệu quả. Ngành học được hiểu về áp dụng các kiến thức quản lý vận tải đường biển, vận tải đường bộ, vận tải đường sắt và vận tải đường hàng không, quản lý kho bãi, thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa vào hoạt động cung ứng tại các công ty dịch vụ logistics, hãng hàng không, hãng tàu, công ty xuất nhập khẩu, công ty vận tải đa phương thức, thủ tục hải quan.
Đào tạo từ xa ngành Logistics có thời gian đào tạo ngắn, chương trình đào tạo như chính quy. Học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng internet.
Số tín chỉ (đại học văn bằng 1): 120 tín chỉ.
Học phí: 350.000đ/tín chỉ.
Có đào tạo từ xa liên thông từ trung cấp, cao đẳng và văn bằng 2.

TIỀM NĂNG CỦA NGÀNH

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

 • 4.000 công ty Logistics chuyên nghiệp đang kinh doanh tại Việt Nam trong đó hơn 60% công ty tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhu cầu tuyển dụng đến năm 2030 hơn 200.000 nhân lực, tính trung bình khoảng 20.000 lao động mới/năm.
 • Số lượng các trường đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trên cả nước chỉ khoảng 15 trường, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu tuyển dụng.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Nội dung đào tạo được biên soạn theo chương trình chuẩn quốc tế của Đại học Maritime & Logistics University – Hà Lan (trường đại học hàng đầu thế giới trong đào tạo logistics thuộc tập đoàn STC Group – Hà Lan).
 • BVU đã ký kết hợp tác chiến lược với 40 cảng biển, doanh nghiệp logistics lớn trong khu vực phía Nam để hỗ trợ sinh viên thực tập và làm việc.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Công ty xuất nhập khẩu
 • Chứng từ xuất nhập khẩu
 • Hải quan
 • Kế hoạch bãi, cảng biển
 • Kế hoạch tàu, đại lý tàu biển
 • Đại lý thủ tục hải quan

TỐ CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ HỌC

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Bạn hãy điền các thông tin đăng ký trực tuyến bên dưới. Sau đó, Viện sẽ liên lạc với bạn để hướng dẫn chi tiết.  Chương trình đào tạo từ xa hệ đại học

  Ngành Logistics

  HỌC KỲ 1
  Học phần bắt buộc
  Giáo dục thể chất 1 (Physical Education 1) *
  Mã môn học: 060024
  Mã học phần: 0101060024
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Pháp luật đại cương (Introduction to laws)
  Mã môn học: 060023
  Mã học phần: 0101060023
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Tổng quan về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Introduction to Logistics and Suply chain Management)
  Mã môn học: 122439
  Mã học phần: 0101122439
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Nguyên lý thống kê (Business Statistics)
  Mã môn học: 1100051
  Mã học phần: 0101100051
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Kinh tế học (Economics)
  Mã môn học: 100031
  Mã học phần: 0101100031
  Số tín chỉ: 4(4, 0, 8)
  Phương pháp học đại học và tư duy sáng tạo (Method and creative thinking)
  Mã môn học: 121909
  Mã học phần: 0101121909
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  HỌC KỲ 2
  Học phần bắt buộc
  Giáo dục thể chất 2 (Physical Education 2) *
  Mã học phần: 060025
  Mã học phần: 0101060025
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Hàng hoá (Cargo)
  Mã môn học: 121971
  Mã học phần: 0101121971
  Số tín chỉ: 4(4, 0, 8)
  Kỹ năng giao tiếp cơ bản (Basic communication skills)
  Mã môn học: 121906
  Mã học phần: 0101121906
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 121909
  MOS Word
  Mã học phần: 121912
  Mã học phần: 0101121912
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  Tiếng Anh 1A (English 1A)
  Mã môn học: 122837
  Mã học phần: 0101122837
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Anh 1B (English 1B)
  Mã môn học: 122838
  Mã học phần: 0101122838
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Anh 1C (English 1C)
  Mã môn học: 122839
  Mã học phần: 0101122839
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  HỌC KỲ 3
  Học phần bắt buộc
  Giáo dục thể chất 3 (Physical education 3) *
  Mã môn học: 060026
  Mã học phần: 0101060026
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Giáo dục quốc phòng
  Mã môn học: 060029
  Mã học phần: 0101060029
  Số tín chỉ: 8(5, 3, 16)
  Kỹ năng giao tiếp nâng cao (Advanced communication skills)
  Mã môn học: 121907
  Mã học phần: 0101121907
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 121906
  Quản trị logistics (Logistics Management)
  Mã môn học: 120330
  Mã học phần: 0101120330
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  MOS Excel
  Mã môn học: 121910
  Mã học phần: 0101121910
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  Tiếng Anh 2A (English 2A)
  Mã môn học: 122840
  Mã học phần: 0101122840
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122837
  Tiếng Anh 2B (English 2B)
  Mã môn học: 122841
  Mã học phần: 0101122841
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122838
  Tiếng Anh 2C (English 2C)
  Mã môn học: 122842
  Mã học phần: 0101122842
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 122839
  HỌC KỲ 4
  Học phần bắt buộc
  Quản trị chuỗi cung ứng (Suply chain Management)
  Mã môn học: 120331
  Mã học phần: 0101120331
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  MOS Powerpoint
  Mã môn học: 121911
  Mã học phần: 0101121911
  Số tín chỉ: 2(1, 1, 4)
  Triết học Mác – Lênin (Principles of Marxism)
  Mã môn học: 122791
  Mã học phần: 0101122791
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Anh 3A (English 3A)
  Mã môn học: 122843
  Mã học phần: 0101122843
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122840
  Tiếng Anh 3B (English 3B)
  Mã môn học: 122844
  Mã học phần: 0101122844
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122841
  Tiếng Anh 3C (English 3C)
  Mã môn học: 122845
  Mã học phần: 0101122845
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 122842
  HỌC KỲ 5
  Học phần bắt buộc
  Nghiệp vụ ngoại thương (International Trade)
  Mã môn học: 120630
  Mã học phần: 0101120630
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Quản trị kho hàng trong logistics (Warehousing)
  Mã môn học: 122368
  Mã học phần: 0101122368
  Số tín chỉ: 4(4, 0, 8)
  Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Marxist Political Economy)
  Mã môn học: 122792
  Mã học phần: 0101122792
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 122791
  Tiếng Anh 4A (English 4A)
  Mã môn học: 122846
  Mã học phần: 0101122846
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122843
  Tiếng Anh 4B (English 4B)
  Mã môn học: 122847
  Mã học phần: 0101122847
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122844
  HỌC KỲ 6
  Học phần bắt buộc
  Chủ nghĩa xã hội khoa học (Scientific Socialism)
  Mã môn học: 060020
  Mã học phần: 0101060020
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 122792
  Thực tập chuyên ngành (Internship on speciality)
  Mã môn học: 100100
  Mã học phần: 0101100100
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Vận tải biển và thủy nội địa (Sea Transport and Inland WaterWays)
  Mã môn học: 122367
  Mã học phần: 0101122367
  Số tín chỉ: 4(4, 0, 8)
  Vận tải hàng không (Air Transport)
  Mã môn học: 122370
  Mã học phần: 0101122370
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 120330
  HỌC KỲ 7
  Học phần bắt buộc
  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Vietnamese Communist Party History)
  Mã môn học: 060034
  Mã học phần: 0101060034
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 060020
  Vận tải đường sắt và đường bộ Land Transport (Road & Rail)
  Mã môn học: 122369
  Mã học phần: 0101122369
  Số tín chỉ: 3(0, 3, 6)
  Vận tải đa phương thức (Multimodal Transport)
  Mã môn học: 120403
  Mã học phần: 0101120403
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin trong Logistics (E-commerceInformation and Communication Technology (ITC) in Forwarding)
  Mã môn học: 121983
  Mã học phần: 0101121983
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  Học phần tự chọn
  Luật Quản lý logistics (Managementlogistics Law)
  Mã môn học: 120405
  Mã học phần: 0101120405
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Quản trị chất lượng dịch vụ (Quality of service Management)
  Mã môn học: 122160
  Mã học phần: 0101122160
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Quản lý tinh gọn trong chuỗi cung ứng (LeanManagement for supply chain)
  Mã môn học: 120412
  Mã học phần: 0101120412
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 8
  Học phần bắt buộc
  Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh’s Thoughts)
  Mã môn học: 060016
  Mã học phần: 0101060016
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 060034
  Thanh toán quốc tế (International payment)
  Mã môn học: 100087
  Mã học phần: 0101100087
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Nghiệp vụ hải quan (Customs Practice)
  Mã môn học: 121981
  Mã học phần: 0101121981
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Nghiệp vụ giao nhận vận tải Quốc tế (An Introduction to Freight porwarding)
  Mã môn học: 122442
  Mã học phần: 0101122442
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Học phần tự chọn
  Lập kế hoạch và điều độ trong chuỗi cung ứng (Planning and regulationfor supply chain)
  Mã môn học: 120408
  Mã học phần: 0101120408
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Kế toán dịch vụ (Service accounting)
  Mã môn học: 123070
  Mã học phần: 0101123070
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Hỗ trợ ra quyết định Logistics (Support decisions for Logistics)
  Mã môn học: 120401
  Mã học phần: 0101120401
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 9
  Học phần bắt buộc
  Marketing dịch vụ (Marketing Service )
  Mã môn học: 100129
  Mã học phần: 0101100129
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Bảo hiểm hàng hải (Liability/ Transport Insurance)
  Mã môn học: 122366
  Mã học phần: 0101122366
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tổ chức và quản lý khai thác cảng biển quốc tế (Port operatorandmanagement)
  Mã môn học: 122443
  Mã học phần: 0101122443
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Học phần tự chọn
  Hệ thống thông tin logistics (Logistics Information System)
  Mã môn học: 120333
  Mã học phần: 0101120333
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Quản trị tài chính (Financial management)
  Mã môn học: 100075
  Mã học phần: 0101100075
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Logistics trong thương mại quốc tế (Business Logistics)
  Mã môn học: 122364
  Mã học phần: 0101122364
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 10
  Học phần bắt buộc
  Thực tập tốt nghiệp (Graduation practice)
  Mã môn học: 100101
  Mã học phần: 0101100101
  Số tín chỉ: 4(0, 4, 8)
  *HP học trước: 100100
  Học phần tự chọn
  Khóa luận tốt nghiệp (Graduation Project/ Thesis)
  Mã môn học: 100102
  Mã học phần: 0101100102
  Số tín chỉ: 8(8, 0, 16)
  Các môn thay thế Khóa luận
  Khởi nghiệp trong lĩnh vực logistics (Start-up Logistics)
  Mã môn học: 122582
  Mã học phần: 0101122582
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Đại lý tàu biển (Shipping agent)
  Mã môn học: 122583
  Mã học phần: 0101122583
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Quản trị chi phí trong logistics và chuỗi cung ứng (Logistics and Suply chain Cost)
  Mã môn học: 1222630
  Mã học phần: 01011222630
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Ghi chú: Số tín chỉ a(b, c, d) ký hiệu ở đây có nghĩa như sau: a là tổng số tín chỉ, b là số tín chỉ lý thuyết, c là số tín chỉ thực hành và d là số tín chỉ tự học

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA