Đào tạo từ xa ngành Kế toán

Kế toán – Tài chính (Financial accountant) là chuyên ngành chuyên thực hiện công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân, … Kế toán – Tài chính là bộ phận có vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho lãnh đạo, góp phần giúp lãnh đạo đưa ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.
Đào tạo từ xa ngành Kế toán có thời gian đào tạo ngắn, chương trình đào tạo như chính quy. Học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi thông qua mạng internet.
Số tín chỉ (văn bằng 1): 120 tín chỉ.
Học phí: 350.000đ/tín chỉ.
Có đào tạo từ xa liên thông từ trung cấp, cao đẳng và văn bằng 2.

TIỀM NĂNG CỦA NGÀNH

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 • Theo kết quả nghiên cứu mới công bố của Navigos Group – Mạng việc làm và tuyển dụng uy tín tại Việt Nam, nhu cầu về kế toán tài chính xếp thứ 3 trong số 5 bộ phận chức năng có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. Trong đó có 33% vị trí chuyên viên kế toán, 38% vị trí kế toán trưởng, 4% vị trí kiểm soát viên tài chính và 25% chức danh giám đốc và quản lý tài chính. Như vậy, nhu cầu về nhân lực ngành nghề kế toán hiện nay đang là rất cao.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Nội dung đặc biệt của chương trình đào tạo Kế toán – Tài chính là “Mô phỏng hoạt động kế toán doanh nghiệp” đã được nghiên cứu và áp dụng từ năm 2015 đến nay. Tham gia chương trình này, sinh viên được các kế toán trưởng hướng dẫn làm việc với hồ sơ, chứng từ thực tế của doanh nghiệp, giúp các bạn tích lũy kinh nghiệm tương đương 6 tháng làm việc thực tế.
 • Ngoài ra, BVU đưa các môn học của ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc) vào chương trình đào tạo chính khóa. Sinh viên được học miễn phí chương trình kế toán quốc tế bằng tiếng Anh và có cơ hội nhận Diploma (chứng chỉ) kế toán quốc tế có giá trị toàn cầu (ACCA có mặt trên 181 quốc gia).

CƠ HỘI VIỆC LÀM

 • Chuyên viên kế toán, thủ quỹ
 • Kế toán thuế hoặc NV giao dịch ngân hàng
 • Kiểm toán viên, tư vấn tài chính
 • Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán
 • Nhân viên quản lý tài chính, môi giới chứng khoán
 • Thanh tra kinh tế, giảng viên Đại học

TỐ CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ HỌC

KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Bạn hãy điền các thông tin đăng ký trực tuyến bên dưới. Sau đó, Viện sẽ liên lạc với bạn để hướng dẫn chi tiết.  Chương trình đào tạo từ xa hệ đại học

  Ngành Kế toán

  HỌC KỲ 1
  Học phần bắt buộc
  Pháp luật đại cương
  Mã môn học: 060023
  Mã học phần: 0101060023
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Giáo dục thể chất 1 *
  Mã môn học: 060024
  Mã học phần: 0101060024
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Kinh tế học
  Mã môn học: 100031
  Mã học phần: 0101100031
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Lý thuyết tài chính tiền tệ
  Mã môn học: 100040
  Mã học phần: 0101100040
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Thuế
  Mã môn học: 100092
  Mã học phần: 0101100092
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Phương pháp học đại học và tư duy sáng tạo
  Mã môn học: 121909
  Mã học phần: 0101121909
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  HỌC KỲ 2
  Học phần bắt buộc
  Giáo dục thể chất 2 *
  Mã học phần: 060025
  Mã học phần: 0101060025
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Kỹ năng giao tiếp cơ bản
  Mã môn học: 121906
  Mã học phần: 0101121906
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  MOS Word
  Mã học phần: 121912
  Mã học phần: 0101121912
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  Tiếng Anh 1A (English 1A)
  Mã môn học: 122837
  Mã học phần: 0101122837
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Anh 1B (English 1B)
  Mã môn học: 122838
  Mã học phần: 0101122838
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Anh 1C (English 1C)
  Mã môn học: 122839
  Mã học phần: 0101122839
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  HỌC KỲ 3
  Học phần bắt buộc
  Giáo dục thể chất 3 *
  Mã môn học: 060026
  Mã học phần: 0101060026
  Số tín chỉ: 1(0, 1, 2)
  Giáo dục quốc phòng
  Mã môn học: 060029
  Mã học phần: 0101060029
  Số tín chỉ: 8(5, 3, 16)
  Nguyên lý kế toán
  Mã môn học: 100050
  Mã học phần: 0101100050
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Kỹ năng giao tiếp nâng cao
  Mã môn học: 121907
  Mã học phần: 0101121907
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  MOS Excel
  Mã môn học: 121910
  Mã học phần: 0101121910
  Số tín chỉ: 3(2, 1, 6)
  Tiếng Anh 2A (English 2A)
  Mã môn học: 122840
  Mã học phần: 0101122840
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122837
  Tiếng Anh 2B (English 2B)
  Mã môn học: 122841
  Mã học phần: 0101122841
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122838
  Tiếng Anh 2C (English 2C)
  Mã môn học: 122842
  Mã học phần: 0101122842
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 122839
  HỌC KỲ 4
  Học phần bắt buộc
  Kế toán tài chính 1
  Mã môn học: 100021
  Mã học phần: 0101100021
  Số tín chỉ: 4(4, 0, 8)
  MOS Powerpoint
  Mã môn học: 121911
  Mã học phần: 0101121911
  Số tín chỉ: 2(1, 1, 4)
  Triết học Mác – Lênin
  Mã môn học: 122791
  Mã học phần: 0101122791
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Anh 3A (English 3A)
  Mã môn học: 122843
  Mã học phần: 0101122843
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122840
  Tiếng Anh 3B (English 3B)
  Mã môn học: 122844
  Mã học phần: 0101122844
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122841
  Tiếng Anh 3C (English 3C)
  Mã môn học: 122845
  Mã học phần: 0101122845
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  *HP học trước: 122842
  HỌC KỲ 5
  Học phần bắt buộc
  Kế toán chi phí
  Mã môn học: 100015
  Mã học phần: 0101100015
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 100021
  Kiểm toán căn bản
  Mã môn học: 100025
  Mã học phần: 0101100025
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 100050
  Tài chính doanh nghiệp
  Mã môn học: 100082
  Mã học phần: 0101100082
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 100050
  Kinh tế chính trị Mác – Lênin
  Mã môn học: 122792
  Mã học phần: 0101122792
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Tiếng Anh 4A (English 4A)
  Mã môn học: 122846
  Mã học phần: 0101122846
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122843
  Tiếng Anh 4B (English 4B)
  Mã môn học: 122847
  Mã học phần: 0101122847
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 122844
  HỌC KỲ 6
  Học phần bắt buộc
  Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Mã môn học: 060020
  Mã học phần: 0101060020
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Kế toán quản trị 1
  Mã môn học: 100019
  Mã học phần: 0101100019
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 100050
  Kế toán tài chính 2
  Mã môn học: 100022
  Mã học phần: 0101100022
  Số tín chỉ: 4(4, 0, 8)
  *HP học trước: 100021
  Kiểm toán tài chính 1
  Mã môn học: 100027
  Mã học phần: 0101100027
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 100025
  Học phần tự chọn
  Kinh tế quốc tế
  Mã môn học: 100034
  Mã học phần: 0101100034
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Thanh toán quốc tế
  Mã môn học: 100087
  Mã học phần: 0101100087
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Thống kê doanh nghiệp
  Mã môn học: 100120
  Mã học phần: 0101100120
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 7
  Học phần bắt buộc
  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Mã môn học: 060034
  Mã học phần: 0101060034
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Kế toán tài chính 3
  Mã môn học: 100023
  Mã học phần: 0101100023
  Số tín chỉ: 3(0, 3, 6)
  *HP học trước: 100022
  Thực tập chuyên ngành
  Mã môn học: 100100
  Mã học phần: 0101100100
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 100022
  Luật Kế toán
  Mã môn học: 100107
  Mã học phần: 0101100107
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Tiếng Anh chuyên ngành kế toán
  Mã môn học: 100135
  Mã học phần: 0101100135
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 8
  Học phần bắt buộc
  Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Mã môn học: 060016
  Mã học phần: 0101060016
  Số tín chỉ: 2(2, 0, 4)
  Hệ thống thông tin kế toán
  Mã môn học: 100013
  Mã học phần: 0101100013
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 100022
  Kế toán công
  Mã môn học: 100016
  Mã học phần: 0101100016
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 100050
  Thực hành sổ sách kế toán và khai báo thuế
  Mã môn học: 100085
  Mã học phần: 0101100085
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 100023
  Học phần tự chọn
  Kế toán Mỹ
  Mã môn học: 100017
  Mã học phần: 0101100017
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Kế toán quản trị 2
  Mã môn học: 100020
  Mã học phần: 0101100020
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Kế toán tập đoàn
  Mã môn học: 122987
  Mã học phần: 0101122987
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 9
  Học phần bắt buộc
  Kế toán ngân hàng thương mại
  Mã môn học: 100018
  Mã học phần: 0101100018
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  *HP học trước: 100050
  Phần mềm kế toán MISA
  Mã môn học: 100052
  Mã học phần: 0101100052
  Số tín chỉ: 2(1, 1, 4)
  *HP học trước: 100023
  Phân tích báo cáo tài chính
  Mã môn học: 100053
  Mã học phần: 0101100053
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  Chuẩn mực kế toán Quốc tế
  Mã môn học: 122794
  Mã học phần: 0101122794
  Số tín chỉ: 3(3, 0, 6)
  HỌC KỲ 10
  Học phần bắt buộc
  Thực tập tốt nghiệp
  Mã môn học: 100101
  Mã học phần: 0101100101
  Số tín chỉ: 4(0, 4, 8)
  *HP học trước: 100052
  Khoá luận tốt nghiệp
  Mã môn học: 100102
  Mã học phần: 0101100102
  Số tín chỉ: 8(8, 0, 16)
  Ghi chú: Số tín chỉ a(b, c, d) ký hiệu ở đây có nghĩa như sau: a là tổng số tín chỉ, b là số tín chỉ lý thuyết, c là số tín chỉ thực hành và d là số tín chỉ tự học

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA