ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TỪ XA

XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT
Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân
Ngày cấp chứng minh thư
Nơi cấp chứng minh thư

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Chọn một trong 3 cách xét tuyển sao cho tổng điểm là cao nhất

Tổng điểm trung bình (ĐTB) 3 môn theo Tổ hợp xét tuyển của 2 trong 4 học kỳ lớp 11 và 12 (có ít nhất 1 học kỳ lớp 12)

Lớp 11

Môn 1
Môn 2
Môn 3

Lớp 12

Môn 1
Môn 2
Môn 3
Tổng điểm: 0
Thí sinh chọn điểm trung bình 3 trong 6 học kỳ (có ít nhất 1 học kỳ lớp 12)
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Tổng điểm: 0
Điểm trung bình năm học của 3 năm THPT
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Tổng điểm: 0
* Thông tin bắt buộc
CAPTCHA image

Việc này giúp chúng ta an toàn hơn, cảm ơn bạn